Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Novice ZPN 27.07.2011

  Spoštovani člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

    

  • 22. posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož 17. in 18. november

   GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami skupaj z ostalimi soorganizatorji pripravlja največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas.

   Program posveta je v zaključni fazi in bo objavljen predvidoma v drugi polovici avgusta. Naj vam tokrat izdamo le, da bodo vsi udeleženci posveta dobili nov Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.

   Več na: http://posvetnepremicnine.gzs.si/slo/


    
  • Upravljanje posameznih delov večstanovanjskih stavb

   Ministrstvo za okolje in prostor je v zvezi s problematiko upravljanja po posameznih vhodih, sicer enovitih stavb pripravilo neobvezno pravno mnenje, ki smo ga objavili na naši spletni strani.

   Več na: /zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/55102

    

  • Mnenja, stališča, odgovori

   Na naši spletni strani smo objavili odgovor Pravne službe GZS v zvezi z obveznostjo in odgovornostjo nepremičninske družbe in posredovanjem neuradnih podatkov.

   Več na: /zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/mnenja_stalisca_odgovori 
    

  • JAPTI javni poziv za sporočanje informacij o nepremičninah za potrebe potencialnih tujih investitorjev

   Predmet javnega poziva je nabor informacij o nepremičninah za potrebe potencialnih tujih investitorjev, kateri iščejo ustrezne nepremičnine v Republiki Sloveniji preko JAPTI ter nabor informacij o kontaktnih osebah na nepremičninskih agencijah za bodoče sodelovanje.

   Rok za oddajo informacij je 1.8.2011.

   Več na: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=3350&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp091 

  • Iz Uradnega lista

    Ø59/2011, 25.07.2011 – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi – ZVEtL-A

   Ø56/2011, 11.07.2011 – Odločba o razveljavitvi 127. člena Stanovanjskega zakona

   Ø55/2011, 08.07.2011 – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi

   Ø43/2011, 03.06.2011 – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 
    

  • Predpisi v pripravi

    Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo:
   - Predlog zakona o gradbeni inšpekciji, rok za pripombe: 9. avgust 2011 
   - Osnutek Pravilnika o zašiti pred hrupom v stavbah in osnutek Tehnične smernice TSG-1-005:2011 Zaščita pred hrupom v stavbah, rok za pripombe: 5. september 2011

   Več na: http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi_splosno/ 
    

  • Statistika

   ØVrednost gradbenih del, opravljenih v maju 2011, je bila za več kot 30 % nižja od vrednosti teh del, opravljenih v maju 2010.
   Več na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4059

   ØGradbeni stroški za stanovanja so bili v 1. četrtletju 2011 za skoraj 7 % višji od gradbenih stroškov za stanovanja v 1. četrtletju 2010.
   Več na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4039

   

  Fotogalerija