Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Poročilo z okrogle mize: Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

       

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami (ZPN) in Združenje družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) sta 16. februarja 2011 pripravila okroglo mizo, na kateri smo predstavili in razpravljali o predlogu Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Novi kodeks naj bi zamenjal obstoječi kodeks iz leta 1996, ki je zaradi nove zakonodaje ter spremenjenih razmer na trgu nepremičnin že zastarel. Novi kodeks bo nadgradil obstoječo in prihajajočo nepremičninsko zakonodajo ter se bolj osredotočil na urejanje dela pri posredovanju v prometu z nepremičninami.

  Na okrogli mizi, ki jo je moderiral direktor ZPN Borut Gržinič, so kot uvodničarji sodelovali: Tomas Krelj (Fesst, d.o.o.), predsednik ZDNP, Branko Potočnik (Insa, d.o.o.) in Robert Geisler (Realiteta nepremičnine, d.o.o.) iz ZDPN ter Marko Djinović iz Pravne službe GZS, kot najaktivnejši člani delovne skupine za pripravo kodeksa. V razpravi pa so aktivno sodelovali poleg članov ZDPN tudi Bojana Verbec iz Ministrstva za okolje in prostor, Jernej Dirnbek, državni nadzornik v uradu Informacijskega pooblaščenca ter Andrej Carotta kot predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije.

  Najpomembnejša razlika med predlogom novega kodeksa in starim kodeksom je, da novi kodeks določa dobre poslovne običaje v prometu z nepremičninami, medtem ko je stari kodeks zajemal celotno poslovanje z nepremičninami. Predlog novega kodeksa je izšel iz dolgoletnih praktičnih spoznanj pri delu nepremičninskih družb in bo lahko vplival na dobre poslovne običaje na tem področju. Predlog kodeksa zajema temeljna načela delovanja nepremičninskih družb, določila o odnosih med nepremičninskimi družbami, vključno s prepovedjo in definicijo nelojalne konkurence, določila o odnosih nepremičninskih družb do strank, določila o plačilih za opravljene storitve, pogojih poslovanja, določila o ugotavljanju kršitev kodeksa, določila o reševanju sporov ter pogojih za pristop in izločitev iz seznama podpisnikov kodeksa. Ambicija sprejema novega kodeksa je predvsem uvajanje korektne in poštene poslovne prakse nepremičninskih družb do strank ter preprečevanje nelojalne konkurence med nepremičninskimi družbami. Naročnikom storitev nepremičninskih družb pa bo kodeks ponujal tudi vpogled v tiste storitve, ki jih agencije morajo za njih opraviti v okviru provizije, kot tudi opravljanje posebnih storitev za dodatno plačilo.

  Kodeks naj bi veljal direktno za vse pristopnike, za ostale pa kot dobri poslovni običaji na področju nepremičninskega posredovanja. Vsi nepremičninski posredniki morajo ta kodeks poznati, saj je sestavni del gradiva za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za nepremičninske posrednike. Vsi morebitni spori naj bi se reševali pred Častnim sodiščem GZS in pri Stalni arbitraži GZS.

  Po uvodni predstavitvi vsebine kodeksa se je razvnela razprava o posameznih vidikih kodeksa. Po mnenju sodelujočih bi morali v kodeks vključiti tudi določbe, ki bi obravnavale etiko pri delu nepremičninskih posrednikov kot posameznikov in ne samo nepremičninskih družb. Precej časa so sodelujoči v razpravi namenili podrobni delitvi tistih del, ki se odvijajo v okviru samega posredovanja ter tistih storitev, ki predstavljajo dodatne storitve nepremičninskih družb svojim naročnikom. Jasno pa bi bilo potrebno tudi ločiti zastopanje samo ene stranke ter posredovanje. Pri tej temi je bila izpostavljena tudi problematika zaračunavanja provizij in dodatnih storitev, glede na predvideno deregulacijo višine provizij v predlogu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju. Tako deregulacijo zahteva tudi Direktiva EU o storitvah, ki jo že z zamudo uvajamo v naš pravni red. Pri tem je ključno, da stranke vnaprej vedo kaj in koliko jim bodo nepremičninske družbe zaračunale za svoje storitve, je poudaril predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije. Po njegovem mnenju tudi ni sporno, da se zaračunajo določene storitve, ki jih sicer krije posredniška provizija, če posel preko agencije ni sklenjen. Predstavnik Informacijskega pooblaščenca pa je opozoril tudi na pazljivo ravnanje s podatki, ki jih nepremičninske družbe pridobijo od strank v postopkih posredovanja.

  Kodeks bo v javni obravnavi do konca meseca februarja. Delovna skupina, ki kodeks pripravlja, sprejema predloge, komentarje in pripombe na zpn@gzs.si. Končni tekst Kodeksa bo pripravljen predvidoma v mesecu marcu 2011.

  Fotogalerija