Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Novice ZPN 30.05.2011

  Spoštovani člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami
   

  • E-zemljiška knjiga
   Elektronska zemljiška knjiga je polno zaživela s 1. majem letos. Po mesecu dni so se že pokazale prednosti in slabosti pa tudi težave povezane z e-dostopom in urejanjem zadev v e-ZK. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše izkušnje iz prakse tako pozitivne kot negativne.
   Zbrane pripombe in menja bomo uporabili za posredovanje pripravljalcem zakonodaje in izvajalcev e-ZK.
   Pripombe in mnenja zbiramo, do srede 15. junija 2011, na zpn@gzs.si

    
  • Zakonodaja v postopku sprejemanja
   ØZNPosr-B bo ponovno obravnavan na junijski seji Državnega zbora, ki se bo pričela 13.06.2011. Predlog za tretjo obravnavo bo pripravila Vlada RS. Več na: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=zakon+o+nepremi%C4%8Dninskem+posredovanju&mandate=-1&exp=PZ|3ED80C74B3D44BB6C125788C003DD4FB#listrowPZ|3ED80C74B3D44BB6C125788C003DD4FB 

   ØPredlog sprememb in dopolnitev Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi – ZVEtL-A. Besedilo zakona je 19.05.2011 sprejela Vlada RS in predlagala Državnemu zboru sprejem zakona po skrajšanem postopku. Predlagane rešitve so namenjene odpravi zaznanih ovir za uspešno dokončanje postopkov po ZVEtL.
   - Predlog novele bo omogočil, da bodo strokovne naloge pri sodiščih poleg zapriseženih sodnih izvedencev lahko opravljala tudi geodetska podjetja.
   - Odpravlja možnosti za pretirano zavlačevanje in oviranje postopka z izključevanjem dvojnih postopkovnih garancij.
   - Ob predpostavki, da popolnega soglasja o vzpostavitvi etažne lastnine ni mogoče doseči predvideva posebne rešitve. Dopušča možnost, da se za strokovno podlago poleg neposredne zaznave geodeta, lahko uporabi tudi druge zanesljive podatke, na podlagi katerih je mogoče doseči evidentiranje dela ali delov stavbe.
   - Z namenom olajšati delo sodiščem predlog novele predvideva razširitev kroga udeležencev v postopkih tudi s sodelovanjem upravnika, če ga stavba ima. Poleg tega je udeležba upravnika pomembna tudi zato, ker se bodo stroški postopka po novem plačevali iz rezervnega sklada.
   - Po novem bi se lahko posamezniku, ki ne razpolaga z izvirnikom listin za vpis lastninske pravice, v postopku po ZVEtL omogočilo amortizacijo listine ob smiselni uporabi pravil zemljiškoknjižnega prava.

   Vabimo vas, da nam svoje pripombe do sprememb in dopolnitev ZVEtL-A posredujete do petka 17. junija 2011, na zpn@gzs.si 

    Več na: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=Zakon+o+vzpostavitvi+eta%C5%BEne+lastnine&mandate=-1&unid=PZ|B74E3784D73FE279C125789B00337EF9 

    ØPredlog sprememb in dopolnitve Zakona o preprečevanju pranja denarja in terorizma – ZPPDFT-B je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev s prvo podpisanim mag. Radovanom Žerjavom. Predlagatelji želijo spremeniti prvi odstavek 38. člena in dodati nov 70. a člen. Z dopolnitvijo želijo doseči sporočanje Uradu RS za preprečevanje pranja denarja vseh transakcij, ki potekajo med strankami finančnih institucij v RS in prejemniki teh finančnih sredstev v državah, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja oz. se ti ne izvajajo v zadostni meri. Vlada RS predloga ne podpira. Več na: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=Zakon+o+prepre%C4%8Devanju&mandate=-1&unid=PZ|5D505BE495CCC4DBC125789C004DE794 

     
  • BAZA PONUDBE ZEMLJIŠČ IN POSLOVNIH PROSTOROV
   Mariborska razvojna agencija v okviru evropskega projekta Polyinvest vzpostavlja podatkovno bazo, ki vsebuje informacije o razpoložljivosti in karakteristikah posameznih nepremičnin.
   Več na: http://www.mra.si/Baza-ponudbe-zemljisc-in-poslovnih-prostorov.aspx 

    
   • ORGANIZIRAJO

   ØOBETI SPREMEMB V UREJANJU PROSTORA
   V četrtek, 2. junija od 12. ure naprej bo v dvorani Državnega sveta potekal posvet z naslovom OBETI SPREMEMB V UREJANJU PROSTORA. Posvet organizirata Državni svet RS ter Inštitut za politike prostora. Pozdravni nagovor bo imel predsednik DS mag. Blaž kavčič.
   Več na: http://www.ds-rs.si/?q=node/2556

   ØSeminar PROSTORSKI PODATKI
   Geodetski inštitut Slovenije organizira, 31. maja 2011, seminar Prostorski podatki.
   Več na: http://trgnepremicnin.si/izobrazevanje.php

   ØE-SODSTVO V PRAKSI
   EIUS, d.o.o. organizira, 7. junija 2011, seminar E-sodstvo v Praksi.
   Več na: http://vep.si/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=2

    

   

  Fotogalerija