Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: E-dostop do ZK za nepremičninsko posredniške družbe

  Spoštovane nepremičninsko posredniške družbe

  Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo, da so pričeli s potrjevanjem vključitev nepremičninsko posredniških družb v uporabniško skupino za elektronski dostop do zemljiške knjige.

  V skladu s 125a členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C, UL RS 25/11) lahko zemljiško knjižne predloge, razen predloga za vpis zaznambe vrstnega reda in predloga za predznambo ali vknjižbo v zaznamovanem vrstnem redu, vlagajo, tudi nepremičninsko posredniške družbe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti storitev posredovanja v prometu z nepremičninami po Zakonu o nepremičninskem posredovanju (UL RS 72/06), če je posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za zahtevani vpis.

  Da bi nepremičninske družbe lahko pričele z elektronskim vlaganjem ZK predlogov, morajo pridobiti kvalificirano potrdilo pri enem od izdajateljev, pri enem od ponudnikov odpreti varen elektronski predal ter imeti nameščeno podpisno komponento ProXSign. Šele nato se lahko prijavijo v uporabniško skupino nepremičninske družbe. Ministrstvo za okolje in prostor pa jim bo prijavo potrdilo.

  Prijavo oz. registracijo kvalificiranega uporabnika opravite na spletnem portalu e-sodstvo: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html, kjer so vam na voljo tudi podrobnejša navodila.

  Iz Ministrstva za okolje in prostor so nas opozorili, da jim je potrebno za hitrejše reševanje prijav, posredovati še seznam nepremičninskih posrednikov s številkami licenc, ki opravljajo posle posredovanja v ali za nepremičninsko družbo.

  Sporočili so še, da so že potrdili 37 nepremičninskih družb, v potrjevanju jih je trenutno čaka še 18.

  Želimo vam čim manj težav pri urejanju zadev in uspešno delo.

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami

  Fotogalerija