Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Novice ZPN 07.04.2011

  Spoštovani člani GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

    

  • VOLITVE v organe GZS in ZPN

    Zahvaljujemo se vsem, ki ste se aktivno odzvali na poziv za evidentiranje kandidatov za člane upravnega odbora ZPN.

   Volilna komisija ZPN se je sestala in v skladu s sklepom UO določila kandidatne liste za člane UO.

   Prihodnji teden boste po pošti prejeli glasovnice. Glasovanje bo potekalo do vključno 4. maja.

   Za dodatne informacije v zvezi z volitvami smo vam na voljo po e-pošti: zpn@gzs.si ali po telefonu 01/58-98-240.

   Več na: /o_gzs/volitve_2011
    

  • Predlog sprememb in dopolnitve Zakona o nepremičninskem posredovanju – ZPNosr-B

    Poslanci Državnega zbora o potrdili predlog sprememb in dopolnitev zakona o nepremičninskem posredovanju in ga poslali v nadaljnjo obravnavo. Predlog zakona v drugem branju bodo poslanci predvidoma obravnavali na majski seji DZ.

   Na GZS-ZPN smo pripravili stališča, pripombe in predloge ter jih že posredovali Ministrstvu za okolje in prostor, Državnemu svetu in Zvezi potrošnikov. Objavljena pa so tudi na naši spletni strani: /zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/53632

   Na spletni strani Državnega zbora je objavljen predlog novele in pripombe Zveze potrošnikov: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&new=1

   Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika o višinah provizij.

   Predloge, pobude, mnenja in podporo v zvezi s predlaganimi spremembami zakona in našimi stališči nam sporočite na naš e-naslov: zpn@gzs.si
    

  • Posvet Energijska prenova stavb in uvajanje obračuna toplote po dejanski rabi v večstanovanjskih stavbah, na sejmu MEGRA, 31.03.2011

    Gradivo oz. prezentacije s posveta si lahko ogledate na naši spletni strani: /zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/posveti_in_srecanja/arhiv/53633
    

  Aktualno

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), objavljen v Uradnem listu 25/2011
  • Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člena Zakona o graditvi objektov objavljenem v Uradnem listu 20/2011
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj objavljen v Uradnem listu 18/2011

   

  Več na: http://www.uradni-list.si/1

   

   

  Fotogalerija