Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

    Novice


    Arhiv: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

    Na Ministrstvu za okolje in prostor so pričeli s postopkom za spremembe in dopolnitve Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS št. 20/04). Razlog za spremembe in dopolnitve pravilnika je v tem, da je potrebno vse določbe, ki se nanašajo na obratovalne stroške ustrezno korigirati, popis obratovalnih stroškov v prilogi št. 4 omenjenega pravilnika pa črtati. Vsi obratovalni stroški so namreč na novo opisani v Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št. 60/09). Pri usklajevanju in sprejemanju slednjega pravilnika so upravniki strokovno utemeljevali, da so nekatera opravila, ki so bila do sedaj opredeljena kot obratovalni strošek, po svoji vsebini dejansko vzdrževalni strošek in da je zato potrebno ustrezno korigirati obstoječi pravilnik glede vzdrževanja stavb in stanovanj.

    Vaše predloge za spremembe in dopolnitve Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj zbiramo do petka, 11. junija 2010 na zpn@gzs.si.

    Fotogalerija