Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Predlog novega Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD)

  Geodetska uprava RS je pripravila predlog novega Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD), ki ga prilagamo v priponki.

  Predlog novega Zakona o geodetski dejavnosti vsebinsko dopolnjuje obstoječo ureditev opravljanja geodetske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Novi ZGeoD kot poseben področni zakon na novo ureja pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti in za opravljanje reguliranih poklicev za ponudnike in državljane iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije ter ponudnike iz tretjih držav.

  Ker so se v obdobju od uveljavitve Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00, 47/06-ZEN in 45/08) v praksi pokazale tudi potrebe po odpravi nejasnosti in bolj natančni določitvi posameznih pristojnosti (geodetsko podjetje, geodet, odgovorni geodet, geodetski inšpektor), novi ZGeoD vsebinsko dopolnjuje in spreminja obstoječo ureditev in posledično spreminja vsebino inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakona ter kaznovanje za prekrške v primeru kršitev.

  Morebitne pripombe na zakon nam lahko pošljete do srede, 3. februarja 2010 na elektronski naslov zala.kozelj@gzs.si.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija