Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Izobraževalni seminar ZDNP

  IZOBRAŽEVALNI SEMINAR:

  Dolžnosti nepremičninske družbe v zvezi s preverjanjem legalnosti gradnje!

   

  Na kaj mora biti pozoren nepremičninski posrednik pri preveritvi stanja nepremičnine v zvezi z skladnostjo gradnje in kje so meje dolžnosti in skrbnosti dobre nepremičninske družbe?

  Termin seminarja v torek, dne 14. 04. 2015 od 9:00 do 13:30 ure, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C

   

   

   

  PREDSTAVITEV DOGODKA

  V praksi nepremičninskega posredovanja se vedno pogosteje pojavljajo vprašanja v zvezi z legalnostjo in skladnostjo gradenj ter potrebnimi listinami za pravilno in zakonito prodajo na eni strani ter upravičena vprašanja do kod sežejo meje pri preverjanju pravnega in dejanskega stanja nepremičnine in profesionalne skrbnosti nepremičninske družbe in posrednika, ki zanjo opravlja posle posredovanja.

   

  ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je v praksi poslovanja nepremičninskih družb zaznalo vedno več pomembnih odprtih vprašanj na katera bomo poskušali odgovoriti na tem praktičnem seminarju:

   

  • Na kaj mora biti nepremičninski posrednik pozoren pri preveritvi stanja nepremičnine v zvezi z skladnostjo gradnje in kje so meje seznanitvene in obvestilne dolžnosti ter skrbnosti dobre nepremičninske družbe?
  • Katere listine v zvezi z gradnjo je potrebno pridobiti in strankam tudi izročiti ob sklenitvi pogodbe, ki je predmet posredovanja?
  • Kdaj je gradbeno dovoljenje potrebno in kdaj ne in katere dokumente mora posrednik preveriti?
  • Kako beremo upravne odločbe in vsebino listin ter kako vedeti, da je odločba pravnomočna oz. dokončna?
  • Na kaj bi moral biti posrednik pozoren v gradbenem dovoljenju in drugih listinah?
  • Kdo razpolaga z gradbenim dovoljenjem v večstanovanjskih stavbah in kako je z legalnostjo zasteklitve balkonov ter preureditvami (npr. rušenje sten, namestitve klimatske naprave, menjava in pleskanje oken in vrat, ipd…)?
  • Ali je potrebno in kako pridobiti kopijo dovoljenja iz gradbenega spisa in kaj je v primeru, da le-tega ni več v arhivu?
  • Ali je potrebno preveriti tudi vsebino projektov za gradnjo in kako ugotoviti neskladno gradnjo?
  • Kako je v primeru, kadar je objekt grajen pred 31.12.1967 – ali lahko pridobi uporabno dovoljenje po samem zakonu in kakšni so pogoji?
  • Kje so meje sankcij gradbene inšpekcije in sorazmernost ukrepov (npr. rušitev zaradi obrnjenega slemena)?
  • Kako je z opravljanjem dejavnosti v stanovanjih ter problematika spremembe namembnosti?
  • Problematika prodaje nefinaliziranih objektov – katere dokumente je potrebno preveriti in zagotoviti pred sklenitvijo prodajne pogodbe?

  SPONZOR DOGODKA

   

  Nov program iNep podjetja IMAGINE d.o.o.

   

  NAMEN SEMINARJA

  Praktični seminar bo namenjen predstavitvi aktualne problematike v zvezi z legalnostjo in skladnostjo gradenj ter potrebnimi listinami za pravilno in zakonito prodajo na eni strani ter iskanje odgovorov na aktualna vprašanja do kod sežejo meje pri preverjanju pravnega in dejanskega stanja nepremičnine in meje profesionalne skrbnosti nepremičninske družbe in posrednika, ki opravlja posle posredovanja.

   

  Seminar bo razdeljen v dva dela in sicer plenarni del bo zasnovan kot predavanje o aktualni problematiki s pregledom pravnih podlag in prakse ter predstavitvijo ključnih rešitev in s poudarkom na spremembah ter razvoju poslovne in pravne prakse in težavah udeležencev.

   

  V drugem delu pa bomo skozi izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev in predavateljev odgovorili na pomembna vprašanja in skušali najti rešitve za zaplete, ki se pojavljajo v praksi.

   

  ZAKAJ se udeležiti izobraževalnega seminarja?

   

  • Osvojili boste vse ključne novosti in se seznanili s konkretnimi rešitvami, ki jih bosta podala predavatelja z bogato prakso.
  • Prejeli boste odgovore na tehtna vprašanja in se prepričali o pravilnem in zakonitem poslovanju vašega podjetja.
  • Pridobili boste odgovore na vprašanja v zvezi z legalnostjo in skladnostjo gradenj ter potrebnimi listinami za pravilno in zakonito prodajo na eni strani ter na vprašanja do kod sežejo meje pri preverjanju pravnega in dejanskega stanja nepremičnine in profesionalne skrbnosti nepremičninske družbe in posrednika, ki opravlja posle posredovanja.
  • Skozi praktično predstavitev ključnih rešitev (Q & A) se boste seznanili s posameznim problemom v praksi in izmenjali izkušnje in mnenja z ostalimi udeleženci in s predavateljema.
  • Razrešili boste dileme pri marsikaterem vprašanju v zvezi z dolžnostjo preverjanja skladnosti gradenj in tudi dolžnostjo in odgovornostjo vaše nepremičninske družbe.
  • Izmenjali boste dobre poslovne prakse.

  KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

  Direktorjem, prokuristom, drugim vodstvenim delavcem nepremičninskih družb, nepremičninskim posrednikom, samostojnim podjetnikom, ki opravljate dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, pravnikom ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjate s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje, ali vas omenjena tematika zanima.

  VSEBINA SEMINARJA

  • Predstavitev problematike gradenj in pogojev za graditev vseh vrst objektov, kot tudi (ne)skladnih in (ne)legalnih gradenj s pregledom gradbenih in drugi upravnih dovoljenj ter njihovo razumevanje v praksi.
  • Skrbnost nepremičninske družbe po specialnem ZNPosr in drugih predpisih ter Kodeksu.
  • Seznanitvena in obvestilna dolžnost nepremičninske družbe ter njune meje.
  • Praktična interaktivna razprava, vprašanja in odgovori ter izmenjavo mnenj in izkušenj (Q & A).
  • Zaključki.

  URNIK SEMINARJA

  09.00 – 09.30

  Registracija udeležencev in pozdravni nagovor

  09.30 – 10.15

  Gradbena in vsa druga upravna dovoljenja v povezavi z gradnjami in pogoji za graditev vseh vrst objektov ter njihovo razumevanje v praksi (Maja Skale)

  10.15 – 11.00

  Skrbnost dobre nepremičninske družbe ter njena seznanitvena in obvestilna dolžnost in njihove meje

  (Robert Geisler)

  11.00 – 11.30

  Odmor s prigrizki, čajem in kavo

  11.30 – 13.30

  Pogovor s praktičnimi primeri - vprašanja in odgovori (Q & A)

   

  PREDAVATELJA

  Maja Skale, univ. dipl. inž. arh.,

  je univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture in aktivna sodna izvedenka za arhitekturo. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktoratu za šport, Sektorju za razvoj športa in športne infrastrukture, odgovorna za športno infrastrukturo v Sloveniji. Na področju gradenj deluje že dvajset let. Sprva kot načrtovalka objektov, nadalje je vodila postopke za izdajo vseh upravnih dovoljenj v povezavi z gradnjami, kasneje pa je bila gradbena inšpektorica.

   

  Robert Geisler, univ. dipl. prav.,

  je član Upravnega odbora GZS–Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Upravnega odbora ZDNP–Združenja družb za nepremičninsko posredovanje ter predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa. Z nepremičninsko stroko se ukvarja že drugo desetletje. V letih 2012/13 je opravljal funkcijo samostojnega pravnega svetovalca v Pravni službi GZS. Je član več strokovnih skupin za spremembe zakonodaje in novega Kodeksa ter vzorčnih dokumentov ZDNP in avtor več strokovnih publikacij ter večletni predavatelj na posvetu v Portorožu.

  KOTIZACIJA ZA POSAMEZNEGA UDELEŽENCA

  ČLANI ZDNP pri GZS-ZPN

  OSTALI UDELEŽENCI

  30,00 EUR + DDV

  za posameznega udeleženca

  iz istega podjetja, člana ZDNP

  70,00 EUR + DDV

  za posameznega udeleženca

  iz istega podjetja, ki ni član ZDNP

  Vsakemu tretjemu in nadaljnjim udeležencem iz istega podjetja, se prizna -20% popust na kotizacijo za izvedbo seminarja.

  DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Cena zajema udeležbo na dogodku in postrežbo med odmorom.

  PLAČILO TER PRIJAVE IN ODJAVE

  Dodatne informacije

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, telefon 01/58 98 240, Dejan Papež ali Vida Logar; e-mail: zpn@gzs.si

   

  Prijave in odjave

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:

  • e-prijavnica
  • po  e-pošti: zpn@gzs.si  
  • po telefaksu: 01/23 02 258,
  • po pošti: GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  Kotizacijo nakažite do dveh dni pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 5054.

  Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Na podlagi plačila kotizacije vam bomo izstavili račun.

   

  VABILO K VČLANITVI V ZDNP

  Nečlani lahko izkoristijo posebno ugodnost in članski popust na kotizacijo v primeru, da ob nakazilu znižane kotizacije in poslani prijavnici na seminar pošljejo tudi podpisano pristopno izjavo v ZDNP, ki jo pridobijo na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Včlanite-se.

   

  Novi člani pri tem prejmemo širok nabor ugodnosti:

  • pravica do znižane članske kotizacije za izobraževalne seminarje,
  • brezplačni vzorčni dokumenti ZDNP: člani prejmejo vse vzorčne dokumente, ki so potrebni za zakonito in pravilno poslovanje v odprti elektronski obliki z vsemi posodobitvami dokumentov – seznam dokumentov je objavljen na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članske-strani/Dokumentacija-za-poslovanje-nepremičninskih-družb
  • pravico do uporabe značke »Pri nas spoštujemo Kodeks«: značka v elektronski obliki in kot nalepka za izložbe in vhod. Z značko člani izkazujejo, da spoštujejo Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in jo lahko uporabijo pri svojem poslovanju in pravnem prometu ter na svojih spletnih straneh in korespondenci,
  • posebno slovesno potrdilo o spoštovanju Kodeksa: ki ga lahko izobesijo zraven splošnih pogojev in cenika ter objavijo na spletnih straneh, 
  • pravica do uporabe logotipov: Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje in Kodeksa, 
  • dostop do članskih strani in dnevnega pregleda tiska (klipinga) ter prejema e-novic
  • strokovna pomoč ZDNP in skupnih služb GZS: člani imajo možnost, da brezplačno koristijo pomoč pri svojem poslovanju, tako strokovne službe ZPN, kakor tudi skupnih služb, kot na primer Pravne službe GZS in Infopike,
  • veliko drugih ugodnosti članstva: več na >>

   

  Fotogalerija

  Obrazec za prijavo