Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Zbor članov ZUN-Združenja upravnikov nepremičnin

  V  A  B  I  L  O

   Člani ZPN-Združenja upravnikov nepremičnin vljudno vabljeni na letni zbor članov ZUN, ki bo v

   sredo 17. junija 2015, s pričetkom ob 14.00 uri, 
  v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana F v medetaži.

   Dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva in imenovanje kandidacijsko volilne komisije 
  2. Volitve članov UO ZUN za mandatno obdobje 2015-2019
  3. Poročila o delu ZUN za leto 2012, 2013 in 2014
  4. Programa dela ZUN za leto 2015
  5. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil o organiziranosti in delovanju ZUN-Združenja upravnikov nepremičnin
  6. Razglasitev volilnih rezultatov
  7. Razno

   

  Za člane ZUN smo vabilo in gradiva objavljeni tudi na spletni strani: https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/vsebina/Zdru%C5%BEenja/Zdru%C5%BEenje-upravnikov-nepremi%C4%8Dnin/Zdru%C5%BEenje-upravnikov-nepremi%C4%8Dnin-Zaprte-strani/Zbor-%C4%8Dlanov-ZUN-17062015

  Prosimo vas, da si rezervirate čas in se Zbora članov zanesljivo udeležite. V primeru zadržanosti pa pisno pooblastite sodelavca ali drugega člana ZUN, da vas zastopa.

  Po končanem Zboru članov se bo sestal še novoizvoljeni Upravni odbor ZUN.

  Zaradi organizacijskih priprav vas prosimo, da nam svojo udeležbo potrdite na telefon 01/58-98-240 ali po e-pošti: zdnp@gzs.si.

  S prijaznimi pozdravi,

  Vera Zevnik
  Predsednica ZUN

  Pripete datoteke

  Fotogalerija