Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Zapis sestanka o zakonski ureditvi dimnikarskih storitev po novem, 22.09.2015

  Dne 22.09.2015 so se na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, na pobudo ZUN Združenja upravnikov nepremičnin sestali predstavniki upravnikov, dimnikarjev in Ministrstva za okolje in prostor. Razpravljali so o predlogu Zakona o dimnikarskih storitvah, ki je v bil julija in avgusta letos v javni obravnavni, sedaj pa na ministrstvu usklajujejo prejete pripombe in pripravljajo besedilo za nadaljnjo obravnavo. 

  Predstavniki MOP so povedali, da je Zakon o varstvu okolja že leta 2013 predvidel, da po 31.12.2015 urejanje dimnikarskih storitev s koncesijami ni več mogoče. V izogib temu, da bi bila dimnikarska dejavnost popolnoma neregulirana in prepuščena trgu, so na MOP začeli s pripravo novega zakona, ki bi uredil to področje.

  Predstavniki ZUN so želeli opozoriti na probleme, ki jih vidijo v obstoječem predlogu  zakona in skupaj z ostalimi udeleženci poiskati ustrezen rešitve. Za strokovno in odgovorno upravljanje večstanovanjskih stavb obstoječi predlog ne daje dovolj natančne definicije obveznosti in dolžnosti upravnika, ne definira dovolj natančno kje je meja med skupnimi in individualnimi deli. Zaradi specifičnosti večstanovanjskih stavb z več etažnimi lastniki in predvsem zaradi zagotavljanja varnosti vsem etažnim lastnikom je sedanji predlog nedorečen. V razpravi se je oblikoval predlog, da etažni lastniki tako za skupne dele, kot tudi za individualna kurišča, na podlagi večinske odločitve izberejo enega ponudnika za eno večstanovanjsko stavbo. Smiselno enaka ureditev naj bi veljala za stavbe, ki nimajo upravnika.

  Predstavniki dimnikarjev so opozarjali, da predlog  zakona ne prinaša dovolj dobrih rešitev. Novemu predlogu zakona o dimnikarskih storitev niso naklonjeni, po njihovem mnenju je področje opravljanja dimnikarskih storite že sedaj dobro urjeno, ter da bi ga bilo z manjšimi popravki lažje in predvsem boljše urediti. Na MOP so že poslali obsežne pripombe na predlog zakona.

   Predstavniki MOP so predlogu  ZUN prisluhnili in obljubili, da bodo znotraj ministrstva pregledali veljavne predpise in poiskali ustrezno rešitev.

   Zakonodajni postopek sprejemanja Zakona o ureditvi dimnikarskih storitev bomo spremljali in se po potrebi vključevali s svojimi pripombami.

    Vera Zevnik
  Predsednica ZUN

  Fotogalerija