Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: UO ZUN je sprejel sklep v zvezi s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

  Upravni odbor Združenja upravnikov nepremičnin, je na 1. seji dne 19.11.2015 obravnaval Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah z več posameznimi deli (UL RS št. 82/15) in v zvezi s tem ugotavlja, da je pravilnik v osnovi dober, saj v večji meri odpravlja težave s katerimi so se upravniki nepremičnin soočali pri delitvi in obračunu stroškov toplote do sedaj. Kljub temu pa besedilo pravilnika vsebuje še nekatere nejasnosti na katere mora Ministrstvo za infrastrukturo RS odgovoriti, saj bo le tako zagotovljeno enotno izvajanje vsebine pravilnika. 

  Združenje upravnikov nepremičnin od ministrstva pričakuje, da bo to nemudoma objavilo obvezno razlago 18. člena pravilnika, saj se v javnosti pojavljajo različna tolmačenja njegove vsebine, to pa bo ob njegovi uporabi vodilo do številnih sporov. 

  Vera Zevnik 
  Predsednica ZUN

  Fotogalerija