Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: E-novice ZPN, 12.02.2016

   


   Spoštovani člani ZPN

   

  Aktualno

   

  Anketa – kolektivna pogodba – samo še danes

   

  Anketa je dostopna s klikom na: ANKETA

   

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, kot predstavnik delodajalcev, že od leta 2013 aktivno sodeluje v socialnem dialogu za sklenitev nove kolektivne pogodbe dejavnosti poslovanja z nepremičninami.

  Pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe so se prevesila v zaključno fazo. Tudi na podlagi sklepa Upravnega odbora ZPN pričakujemo, da bomo besedilo nove kolektivne pogodbe uskladili v prvem četrtletju letošnjega leta.

  Zadnja, in verjetno najpomembnejša, faza socialnega dialoga pa je dogovor o tarifni prilogi kolektivne pogodbe. Ker bi želeli na pogajanjih uporabljati čim bolj aktualne in verodostojne podatke, smo za vas pripravili anketo, s katero bi želeli pridobiti čim več informacij vezanih na vsebino tarifne priloge. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut za izpolnitev ankete, s čimer boste gotovo prispevali pomemben delež h končnemu učinku socialnega dialoga. Predlagamo, da anketo v posameznem podjetju izpolnijo osebe pristojne za obračun oz. izplačevanje plač, saj so nekatera vprašanja precej konkretna in zahtevajo tudi konkretne odgovore.

   Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS, bo v sredo, 17. 2. 2016, na nujni seji obravnaval predlog za sklic javne predstavitve mnenj v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), EPA 995-VII

   

   Strokovni posvet ZUN, 17.02.2016

   

  Strokovni posvet je namenjen predvsem vsem, ki se ukvarjate z dejavnostjo upravljanja z nepremičninami – upravnikom in se pri svojem delu srečujete z delitvijo in obračunom stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah. Prav tako je strokovni posvet namenjen izvajalcem delitve, ki odčitujejo delilnike in delijo stroške za toploto na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oz. lastniki stavbe, izvajalcem obračuna ter nenazadnje tudi vsem, ki izdelujejo in vgrajujejo merilnike toplote za ogrevanje.

   

   

  Gradiva v obravnavi

   

  Vlada RS bo na eni prihodnjih sej obravnavala našo pobudo o vključevanju stroke v postopke sprejemanja oziroma spreminjanja področne zakonodaje - Predlog odgovora na dopis GZS – Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

   

  Več >>

   

   

  Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo - 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki, ki bodo zagotavljali redno in enostavno vodenje in vzdrževanje podatkov v katastru gospodarske infrastrukture ter enostaven dostop uporabnikov do teh podatkov ter odpravili praktični problemi, ugotovljeni pri dosedanjem izvajanju evidentiranja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

   

  Rok za pripombe 11. marec 2016

   

  Več >>

   

   

  Javna razprava o gradbeni in prostorski zakonodaji podaljšana do 19. februarja

  Na podlagi pobud, prejetih s strani Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor, Ministrstva za infrastrukturo ter nekaterih drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) podaljšuje javno razpravo o Zakonu o urejanju prostora, Gradbenem zakonu in Zakonu o pooblaščenih arhitektih in inženirjih do petka, 19. februarja 2016.

   

  Več

   

  Član - članu

   S prenovljenimi E-novicami ZPN uvajamo tudi rubriko »ČLAN-ČLANU«, kjer bomo objavili vaše prispevke, obvestila, pohvale, dosežke ipd, zato vas vabimo, da razmislite kaj želite povedati o sebi oz. vašem podjetju in nam to pošljete na zpn@gzs.si.

   S prijaznimi pozdravi

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana 
  T: 01 5898 240 
  F: 01 5898100 
  E: 
  zpn@gzs.si 
  W: 
  www.gzs.si/nepremicnine

   

   

   

   


  Zbornica za poslovanje z nepremičninami
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana 
  T: 01 5898 240 
  F: 01 5898100 
  E: 
  zpn@gzs.si 
  W: 
  www.gzs.si/nepremicnine

  Fotogalerija