Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

       v sodelovanju z               in        

  vabi na izobraževalno delavnico: 

  Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika, 

  ki bo v sredo 18. maja 2016, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih GZS, Ljubljana Dimičeva 13. 

   

  Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večstanovanjske stavbe. Danes je vzdrževanje stavb kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinstalacij, gradbeništva, prava itd. Delo upravljanja in vzdrževanja določata: Pravilnik o upravljanj večstanovanjskih stavb (UL RS, 85/20139 in Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (UL RS 18/2011).
   
  Izobraževalna delavnica je namenjena tehničnemu kadru, ki v večstanovanjskih stavbah skrbi za obratovanje in redno vzdrževanje stavb.


  PROGRAM izobraževalne delavnice: 

  08.30 – 09.00

  Prijava udeležencev

  09.00 – 10.00

  Vzdrževanje stavb

  doc. dr. Nataša Šuman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

   

  Doc. dr. Nataša Šuman bo uvodoma predstavila pomen vzdrževanja in upravljanja stavb ter prikazala vrste vzdrževalnih del, ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Sledil bo pregled zakonodaje na področju vzdrževanja stavb. Iz tehničnega vidika bosta podrobneje predstavljena ZGO-1, ki podaja definicijo za vzdrževanje objekta ter Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki določa pogostost in elemente vzdrževanja stavb.

  V nadaljevanju bomo podali podrobnejšo opredelitev pojmov tekočega, investicijskega in interventnega vzdrževanja. Iz vidika vzdrževanja stavbe so pomembni tudi pogoji za pričetek vzdrževalnih del, ki jih bomo razdelili na gradbeni, stvarno-pravni in vidik večlastništva.

  Sledila bo opredelitev pomena upravljanja stavb, nalog upravnika ter poslov upravljanja. Natančneje bomo predstavili načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe ter podali izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju vzdrževalnih del.

  V zadnjem delu pa bomo podrobneje predstavili obveznosti upravnika za vzdrževanje naslednjih elementov stavbe: elektroinštalacije, strelovodna napeljava, dvigala, zaščita pred požarom ter varovanje in videonadzor

  10.00 – 11.00

  Vzdrževanje elektroinštalacij in strelovodov

  Janez Guzelj in Andrej Počivavšek, Elekrotehniška zveza Slovenije

  11.00 - 11.30

  Odmor za kavo

  11.30 – 12.30

  Vzdrževanje dvigal

  Ivan Božič, Zavod za varstvo pri delu

   

  Tehnologija pri izgradnji dvigal za prevoz oseb ter oseb in tovora, posebne uporabe dvigal (za gasilce, evakuacijo, za mobilno ovirane osebe). Obveznosti lastnikov v zvezi z vzdrževanjem, skrbništvom in reševanjem v skladu z veljavnimi predpisi in standardi

  12.30 – 13.30

  Zaščita pred požarom

  Maja Gris in Gašper Golob, Slovensko združenje za požarno varstvo

  13.30 - 14.00

  Odmor za malico

  14.00 – 15.00

  Varovanje in videonadzor

  Samo Zorko, Zarja Elektronika d.o.o., Kamnik

   

  Zakon o zasebnem varovanju, Zakon o videonadzoru, možnosti tehnične opreme, praktični primeri

  Udeleženci prejmejo publikacijo Elektrotehniške zveze Slovenije: Upravljanje stavb in električna varnost.

  KOTIZACIJA in PRIJAVE

  Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 100,00 € + DDV (122,00 z DDV). DDV se obračuna po splošni stopnji 22 %. V kotizacijo je vključena udeležba na izobraževalni delavnici, gradivo in postrežba v odmorih.

  Popusti:

  ·       Članski:
          O   ČLANI GZS-ZPN in ZUN - 30% POPUST
          O   ČLANI GZS – 10 % POPUSTA
  ·       Količinski 
          o   vsak drugi in naslednji prijavljeni iz iste organizacije dodaten 10% popust.

  Članski in količinski popust se seštevata.

   Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na naslednji način:

   Po prejemu prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo je potrebno vsaj do dveh dni pred dogodkom nakazati na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-518. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalne delavnice.

  Udeleženci lahko brezplačno parkirajo v garaži GZS, ali na zunanjem parkirišču GZS do zasedenosti mest. 

   Vljudno vabljeni

  Fotogalerija