Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Poročilo o izobraževalnem seminarju: Strokovno vzdrževanje stavb – skrb dobrega upravnika, Ljubljana, 18.05.2016

  Združenje upravnikov nepremičnin pri Zbornici za poslovanje za nepremičninami je v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varnost pripravilo in izvedlo po našem mnenju, pa tudi po rezultatih anketnega vprašalnika, koristen izobraževalni seminar za vse, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin.

  Sodobni standardi in naprave zahtevajo od upravnika širok nabor specifičnih nalog, opravil in znanj. Upravnik vsekakor ne more biti strokovnjak na vseh, mora pa biti dovolj dobro poučen o svojih dolžnostih in obveznostih, ki mu jih nalaga zakonodaja, prav tako pa se mora spoznati na reševanje praktičnih situacij na terenu in znati poskrbeti za vzdrževanje in varnost stavb in stanovalcev.

  V letošnjem letu je Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo prenovo stanovanjske zakonodaje. V skladu s sprejeto Resolucijo o  nacionalnem stanovanjskem programu bodo pripravili nov stanovanjski zakon, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti veljavnega in uredil razmere na stanovanjskem področju. Predvidevajo pa tudi ureditev dejavnosti upravljanja z nepremičninami v posebnem novem zakonu. ZUN je sprejelo odločitev, da se bo aktivno vključilo v pripravo predloga novega zakona o upravljanju. S tem bomo poskušali doseči ureditev področja upravljanj ter uveljavitev dejavnosti in dvig ugleda panoge. O poteku spreminjanja stanovanjske zakonodaje bomo člane sproti obveščali.

  REZULTATI ANKETE:

  Oddanih je bilo 33 anketnih vprašalnikov.

   Kako ocenjujete izobraževanje, ki ste ga udeležili?

  • nekoristno - 0
  • koristno - 23
  • zelo koristno - 8

  Iz anketnih vprašalnikov je razbrati, da je skupna povprečna ocena izobraževalnega in zadovoljstva udeležencev seminarja: 4,5.

  Katere so po vašem mnenju veščine in znanja, ki ste si jih s tem izobraževanjem dopolnili?

  • dopolnil sem znanja s področja zakonodaje, ki jih potrebujem pri svojem delu
  • praktični primeri
  • opozorila predavateljev
  • kam in na koga se obrniti v določni situaciji, na kaj moramo biti še posebej pozorni – elektroinštalacije, požarna varnost, nekatere spremembe, ki prihajajo
  • spremembe zakonodaje in dopolnitve
  • vzdrževanje dvigal, novi predpisi
  • varovanje in videonadzor  - .. nisem poznal
  • dvigala, požarna varnost
  • vse informacije so bile uporabne. Dopolnitev informacij je bila odvisna od predznanja.
  • periodično obnavljanje informacij, tudi takih, ki jih že poznaš je dobrodošlo
  • spoštovani, sem ing. gradbeništva ter imam 30 let delovnih izkušenj, tako da so mi predstavljene stvari poznane, vsekakor je bilo poučno in sem samo obnovila in dopolnila svoje znanje.
  • tematika (nova zakonodaja) – dvigala
  • elektrika + dvigala = dobro
  • strokovnost pri delu

   

  Podajte predloge za bolj učinkovito izvedbo izobraževanja:

  • izbira kvalitetnejših predavateljev
  • več praktičnih primerov iz upravljanja
  • e-oblika gradiva
  • daljše časovno predavanje
  • več teoretičnih znanj, na kar mora biti upravnik pozoren pri različnih vzdrževalnih delih (primeri iz prakse)
  • mogoče današnji seminar preveč podroben. Več informacij se lahko pridobi iz konkretnih primerov, ki se jih izpostavi kot slaba ali dobra praksa. Poleg pa se poda še informacije, zahteve zakonodaje, pravilnikov
  • pohvalno predavanje: drugi del strelovoda in drugi del požarna varnost
  • mogoče drugič ne bi šli prebirat gradivo, lahko ga vsak doma prebere, ampak več praktičnih zadev, izkušenj na določenih objektih
  • zelo pogrešam predloge oz. rešitve kako predstaviti posamezno tematiko na terenu
  • čim več primerov iz prakse
  • zelo malo, razen novega pravilnika o dvigalih in videonadzoru. Poučno pa tudi o elektroinštalacijah in strelovodu
  • odlična tema požarna varnost, vendar zelo slabo predstavljeno – predvsem prvi del, prav tako vzdrževanje stavb – ni potrebe upravniku razlagati o soglasju in nalogah
  • več predavanj take vrste, seveda za manjšo kotizacijo glede na to, da plačujemo članarino. Hvala
  • gradivo v bodoče pošiljajte po e-pošti
  • več konkretnih primerov iz prakse in kakšni boljši posnetki in slike, katere bodo vsaj pregledne in razumljive
  • predstaviti več praktičnih primerov
  • več praktičnih primerov


  ZAKLJUČEK

  Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da je bil izobraževalni seminar zelo koristen, saj primanjkuje tovrstne ponudbe izobraževanj na trgu. Zadovoljstvo je v največji meri odvisno od pričakovanj, ki jih imajo udeleženci, pa tudi od njihovega predznanja in strokovne usposobljenosti. Praktični primeri dobre ali slabe prakse so vedno zelo zanimivi in nazorno prikažejo zakaj je do nečesa prišlo in rešitev. Zavedati pa se je potrebno, da je reševanje primerov v praksi toliko lažje, kolikor je naše teoretično znanje trdno.

  Glede na izražena mnenja bomo nadaljevali sodelovanje s strokovnimi inštitucijami pri pripravi in izvedbi podobnega izobraževanja. Pri tem pa se bomo potrudili izbrati zanimive predavatelje ki bodo predstavili več praktičnih primerov po kar najugodnejši ceni.

  Vljudno vabljeni k predlaganju vsebin, ki bi jih želeli slišati na naših izobraževanjih. Predloge nam posredujte na zpn@gzs.si

  Fotogalerija