Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Podpisana je nova Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

  SPOROČILO ZA JAVNOST: Podpisana je nova Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

   

  V petek, 09. septembra 2016, sta mag. Franc Props, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije - Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Majda Marolt, predsednica Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije – SKNVS na 17. srečanju nepremičninskih organizacij v Velenju po več kot tri leta trajajočem pogajalskem procesu podpisala novo Kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Z njeno uveljavitvijo bo prenehala veljati dosedanja, ki je bila sklenjena leta 1998.

  Proces oblikovanja priprave nove kolektivne pogodbe se je začel na pobudo delodajalske strani, ki je svoj prvi predlog prenovljene kolektivne pogodbe dejavnosti ponudila takoj po spremembi delovnopravne zakonodaje leta 2013. Sklenitev nove kolektivne pogodbe odlikuje tudi dejstvo, da so pogajanja potekala brez istočasne odpovedi veljavne kolektivne pogodbe, s katero se običajno ustvarijo nova nasprotja, ki negativno vplivajo na ustvarjanje zaupanja v socialnem dialogu.

  Pogajanja sta kot vodji pogajalskih skupin vodili Majda Marolt, predsednica sindikata SKNVS in Vera Zevnik, podpredsednica Upravnega odbora GZS-ZPN in so to edina pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti pod povsem ženskim vodstvom. Kot izgleda, recept za uspeh.

  Kolektivna pogodba ohranja stvarno veljavnost po vzoru prejšnje, in sicer primarno velja za vse delodajalce ki so člani podpisnikov – skleniteljic in s tem pri njih zaposlene delavce, predvsem pa za  tiste delodajalce, ki na trgu kot pretežno dejavnost praviloma opravljajo v kolektivni pogodbi izrecno naštete dejavnosti po SKD 2008.

  Kolektivna pogodba  je v obligacijskem delu stopila v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank, torej v petek 9. septembra. V normativnem delu pa začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in bo  ustvarjala  zaveze za delodajalce od 1.1.2017. S tem dnem se bodo pri delodajalcih uskladili tudi vsi zneski po novi Tarifni prilogi. Gotovo bo kolektivna pogodba v vnesla svež veter in dala dejavnosti potreben zagon za boljše poslovno okolje.

  Oba podpisnika sta že dogovorjena za njeno predhodno skupno predstavitev na 27. posvetu Poslovanje z nepremičninami, ki bo potekal 10. in 11. novembra letos v Portorožu, prav tako pa tudi za dva podrobnejša predstavitvena seminarja za delodajalce v novembru in decembru letos.

  Vzoren rezultat pozitivno naravnanega socialnega dialoga v tej dejavnosti je tudi skupna izjava obeh podpisnikov, s katero sta delodajalcem, ki so zavezani k uporabi kolektivne pogodbe dala pobudo, da usklajevanje vsebine nove kolektivne pogodbe dejavnosti s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami izvedejo s ponudbo novih podjetniških kolektivnih pogodb in brez istočasnega odpovedovanja veljavnih pogodb, torej v duhu odprtega socialnega partnerstva, kot je to potekalo na ravni dejavnosti.

  Prepričani smo, da bo na teh pozitivnih osnovah tudi nadaljnji socialni dialog v dejavnosti potekal konstruktivno in učinkovito ter z ustvarjal dobre pogoje za poslovanje dejavnosti.

  Boštjan Udovič 
  Direktor ZPN

  Fotogalerija

   

  Arhivi