Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Izobraževalni seminar ZDNP za nepremičninske posrednike

  Strokovna skupina ZDNP za izobraževanje vabi na

  Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike


   

   

  Kdaj:    v četrtek, dne 02.02.2017, od 9.00 do 12.30 ure.

  Kje:       GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana C


   

   

   PREDSTAVITEV DOGODKA 

  Tokrat se bodo udeleženci s pomočjo praktičnih primerov seznanili z najpogostejšimi kršitvami, ki jih je moč zaznati pri delu nepremičninskih posrednikov. 

  Člana Komisije za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev bosta podrobno predstavila nekaj nazornih aktualnih zaključenih primerov najpogostejših kršitev dobrih poslovnih običajev in nepremičninske zakonodaje. Taki in podobni primeri še vedno mečejo slabo luč na celotno panogo in so bolj posledica neznanja in nestrokovnosti kot zavestnega izigravanja zakonodaje.

   

  Opozorili vas bomo na pasti in ponudili rešitve. Osvežili boste dosedanje znanje in pridobili nove informacije, tako da boste posel posredovanja opravljali v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in veljavno zakonodajo ter v zadovoljstvo tako naročitelja kot tretje osebe, vse s ciljem pravne varnosti udeležencev in tudi nepremičninske družbe in njenih posrednikov. Znanja in veščine, ki bodo predstavljene bodo nepremičninski posredniki lahko takoj uporabili pri svojem delu. 

  SPONZOR DOGODKA

   PROGRAM IZOBRAŽEVALNEGA SEMINARJA  

   

  08.30 – 09.00 Sprejem udeležencev, registracija, kava in rogljiček

  09.00 – 11.00 Robert Geisler, predsednik Komisije za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev ZDNP - študije naslednjih primerov: 

  • Opravljanje poslov posredovanja brez licence (primer K-1/2016)
  • (Ne)dopustno oglaševanje z letakom v hišnem predalčniku? (primer K-5/2016)
  • (Ne)pravilno dvojno posredovanje in zaračunavanje (ne)dopustnega previsokega plačila za posredovanje - posredovanje brez podpisane pogodbe (primer K-10/2016) 

  11.00 – 11.30 Odmor  

  11.30 – 12.30 Franci Gerbec, član Komisije za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev ZDNP - študije naslednjih primerov:

  • Oglaševanje ponudbe za prodajo nepremičnine brez pisne pogodbe o posredovanju in v nasprotju z izrecno prepovedjo trženja s strani naročitelja oz. stranke (primer K-2/2016)
  • Oglaševanje ponudbe za prodajo sporne nepremičnine za katero je naročitelj bil napoten na pravdo (primer K-3/2016)

  12.30 – 13.30  Kako osvojiti »jezike« različnih strank, Manica Bohar, EnergijaRazvoj Manica Bohar s.p.

   

   PREDAVATELJI

  Robert Geisler, univ. dipl. prav.,  je član Upravnega odbora GZS–Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Upravnega odbora ZDNP–Združenja družb za nepremičninsko posredovanje ter predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa. Z nepremičninsko stroko se ukvarja že drugo desetletje. V letih 2012/13 je opravljal funkcijo samostojnega pravnega svetovalca v Pravni službi GZS. Je član več strokovnih skupin za spremembe zakonodaje in novega Kodeksa ter vzorčnih dokumentov ZDNP in avtor več strokovnih publikacij ter večletni predavatelj na posvetu v Portorožu.

  Franci Gerbec, univ.dipl.iur. prokurist v družbi PROFUNDIS, d.o.o., poslovanje z nepremičninami in poslovno svetovanje, Domžale, ima licenco za nepremičninskega posrednika. Je ustanovni in častni član Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI, soavtor knjige »Pogodbe o leasingu« - Vzorčne pogodbe in komentar, ki je izšla leta 1999 pri GV Založba, avtor ''Tez za spremembo in dopolnitve zakona o nepremičninskem posredovanju''. Aktivno je sodeloval pri spremembah ZNPosr leta 2006 in pri pripravi poklicnega standarda in kataloga za poklicno kvalifikacijo ''posrednica/posrednik za nepremičnine'', kakor tudi pri pripravi novega Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Franci Gerbec je vrhunski slovenski strokovnjak in avtor številnih člankov v ''Pravni praksi'' in drugih strokovnih revijah. 

  Manica Bohar, učiteljica, mentorica, predavateljica in coach. Ima svojo sodobno metodo prenove življenjske energije – imenovano Energijska Revitalizacija. Sočasno in najraje pa vodi inovativna izobraževanja za razvoj ključnih in vodilnih kadrov v podjetjih. Je diplomirana ekonomistka, smeri marketing, ki že več kot 20 let dela v storitveni dejavnosti ali prodaji. Znanje stalno izpopolnjuje in nadgrajuje v skladu z najsodobnejšimi trendi. Svoje delo opravlja z veliko mero pozitivne energije in usmerjenosti k rezultatom. Njena predavanja slonijo na bogatem praktičnem znanju in vključujejo uporabna orodja in usmeritve. Predavanja bogatijo tako številne osebne izkušnje, kot tudi izkušnje, ki jih je pridobila v enajstih letih izobraževanja in razvoja svojih strank. Kar uči, se je v prvi vrsti naučila z uvajanjem sprememb na sebi in pri svojem delu. 

   KOTIZACIJA ZA POSAMEZNEGA UDELEŽENCA 

  ČLANI ZDNP pri GZS-ZPN                           OSTALI UDELEŽENCI
  40,00 EUR + DDV                                             70,00 EUR + DDV

  za
  posameznega udeleženca                       za posameznega udeleženca
  iz istega podjetja, člana ZDNP                     iz istega podjetja, ki ni član ZDNP                                                         

  Vsakemu tretjemu in nadaljnjim udeležencem iz istega podjetja, priznamo 20% popust na kotizacijo za udeležbo na seminarju.

  DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacija vključuje udeležbo na dogodku in postrežbo med odmori. 

   INFORMACIJE, PRIJAVE IN ODJAVE 

  Dodatne informacije

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, telefon 01/58 98 240, Vida Logar; e-pošta: zpn@gzs.si

  Prijave in odjave

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:

  Kotizacijo nakažite najkasneje do 31.01.2017 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Na podlagi plačila kotizacije vam bomo po dogodku izstavili račun.

  Udeleženci izobraževalnega seminarja lahko, do zasedenosti parkirnih mest, brezplačno parkirajo v garaži GZS ali na zunanjem parkirišču GZS. 

   VABILO K VČLANITVI V ZDNP 

  Nečlani lahko izkoristijo posebno ugodnost in članski popust na kotizacijo v primeru, da ob nakazilu znižane kotizacije in poslani prijavnici na seminar pošljejo tudi podpisano pristopno izjavo v ZDNP, ki jo pridobijo na naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Včlanite-se .

  Novi člani pri tem prejmejo širok nabor ugodnosti:

  • pravico do znižane članske kotizacije za izobraževalne seminarje
  • brezplačni vzorčni dokumenti ZDNP: člani prejmejo vse vzorčne dokumente, ki so potrebni za zakonito in pravilno poslovanje v odprti elektronski obliki z vsemi posodobitvami dokumentov – seznam dokumentov je objavljen na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članske-strani/Dokumentacija-za-poslovanje-nepremičninskih-družb
  • pravico do uporabe značke »Pri nas spoštujemo Kodeks«: značka v elektronski obliki in kot nalepka za izložbe in vhod. Z značko člani izkazujejo, da spoštujejo Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in jo lahko uporabijo pri svojem poslovanju in pravnem prometu ter na svojih spletnih straneh in korespondenci, 
  • posebno slovesno potrdilo o spoštovanju Kodeksa, ki ga lahko izobesijo poleg splošnih pogojev in cenika ter objavijo na spletnih straneh, 
  • pravico do uporabe logotipov: Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje in Kodeksa, 
  • dostop do članskih strani in dnevnega pregleda tiska (klipinga) ter prejema e-novic
  • strokovno pomoč ZDNP in skupnih služb GZS: člani imajo možnost, da brezplačno koristijo pomoč pri svojem poslovanju, tako strokovne službe ZPN, kakor tudi skupnih služb, kot na primer Pravne službe GZS in Infopike, 
  • veliko drugih ugodnosti članstva: več o tem na naslovu http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Storitve-za-člane 

   

  Fotogalerija