Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Rekorden obisk na 28. Tradicionalnem posvetu Poslovanje z nepremičninami

  V Portorožu se je zaključil tradicionalni, že 28. po vrsti, posvet Poslovanje z nepremičninami v organizaciji GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Letošnji posvet zaznamuje poleg ponovno rekordnega obiska domačih udeležencev tudi sodelovanje tujih nepremičninskih strokovnjakov, ki so se posveta udeležili na povabilo Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI. Slednje je namreč v okviru posveta obeležilo 25-letnico svojega delovanja. Prav gotovo pa je tako množična udeležba posledica izjemno zanimivega programa, ki smo ga pripravili v sodelovanju s soorganizatorji. V programskem odboru za pripravo posveta so tako poleg predstavnikov organizatorja sodelovali tudi predstavniki ministrstev za okolje in prostor, infrastrukturo, finance, javno upravo in pravosodje ter predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja – FIABCI, Združenja lastnikov nepremičnin, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

  Trud, ki so ga sodelujoči vložili v pripravo programa pa tudi dejstvo, da pristojna ministrstva ravno letos pripravljajo številne zakonske predloge na področju poslovanja z nepremičninami, je imelo za posledico izjemno zanimanje javnosti in rekorden obisk udeležencev z vseh področij, ki jih pokriva GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami.  V četrtek 9. novembra, so udeleženci posveta na plenarnem delu tako sodelovali na treh okroglih mizah.
    
  Na prvi so se seznanili z aktivnostmi, ki potekajo v smeri realizacije ciljev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025, s poudarkom na prehodu iz lastniških v najemniška stanovanja. Predstavnica Ministrstva za okolja in prostor je prisotne seznanila z izhodišči za ukinitev neprofitne najemnine in uvedbo stroškovne najemnine s korekturo v obliki stanovanjskega dodatka. Gost iz Švice, Andreas Hofer pa je udeležencem posveta podrobno predstavil delovanje stanovanjskih zadrug v Švici.

  V okviru druge okrogle mize je potekala razprava o izhodiščih za prenovo stanovanjske zakonodaje na področju upravljanje večstanovanjskih stavb. Predstavnica ministrstva je v uvodu predstavila temeljna izhodišča ministrstva, na katera so se odzvali tudi predstavniki upravnikov nepremičnin. Ti so nad nekaterimi predlogi izjemno razočarani, zato so izrazili upanje, da gre zgolj za delovno verzijo o kateri bo v prihodnjih mesecih potekala natančna in strokovna razprava.

  Na zadnji okrogli mizi so udeleženci spregovorili o reformi prostora in nepremičninskih evidencah. Ugotovili so, da nedavno sprejeta gradbena zakonodaja pomeni pomemben korak naprej v urejanju prostora, hkrati pa pričakujejo tudi nekatere pomembne ukrepe, ki bodo v prihodnjih letih bistveno poenostavili nepremičninske evidence in zagotovili njihovo ažurnost in uporabnost. Zaključili so z mislijo, da se nahajamo v prelomnem obdobju glede urejanja prostora v Republiki Sloveniji, saj že zelo dolgo ni bilo v istem trenutku odprtih toliko pomembnih predpisov, ki bistveno vplivajo na to področje.  V petek 10. novembra, pa so udeleženci nadaljevali z delom v okviru štirih sekcij, in sicer:

  • Sekcije za upravljanje nepremičnin,
  • Sekcije za promet z nepremičninami,
  • Stanovanjske sekcije in
  • Sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin.

  Udeleženci posameznih sekcij so s tem dobili priložnost za podrobnejšo strokovno obravnavo najpomembnejših aktualnih vprašanj v panogi, ki se nanašajo na posamezno obravnavano področje.

  Tudi letos bomo organizatorji posveta pristojnim ministrom posredovali zaključke posveta s posameznih obravnavanih področij in od njih skušali pridobiti ustrezne odzive. Pričakujemo, da bomo na ta način še izboljšali sodelovanje stroke s predstavniki oblasti in s tem tudi pripravo boljših predpisov na področju poslovanja z nepremičninami in nadaljnji razvoj panoge.

  Glede na izjemno uspešno organizacijo posveta in izraženo zadovoljstvo udeležencev se že veselimo 29. posveta, ki ga bomo organizirali v letu 2018.


  Boštjan Udovič
  Direktor ZPN

  Fotogalerija

   

  Arhivi