Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji

  Združenje stanovanjskih skladov vabi na okroglo mizo o  

   STANOVANJSKI PROBLEMATIKI V REPUBLIKI SLOVENIJI

  pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

  v sredo 28. marca 2018, ob 11.00 uri,
  v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana A v I. nadstropju.

    

  Stanovanjski skladi, kot nosilci stanovanjske politike občin in države, smo dolžni zagotavljati pogoje za gradnjo stanovanj in skrbeti za povečevanje najemnega sklada stanovanj v skladu s sprejetim programom.

  Novembra 2015 je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP15-25), ki predstavlja osnovo za aktivno stanovanjsko politiko države. Cilji, ki si jih je država zastavila so predvsem: uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja ter večja stanovanjska mobilnost prebivalstva.

  Kljub dobro zastavljenemu programu pa ostaja še vedno odprto vprašanje virov financiranja ReNSP15-25 in zagotovitev pogojev za prenovo in s tem izkoriščanje obstoječega stanovanjskega fonda.

  Pomembnih sprememb naj bi bila v okviru prenove stanovanjske zakonodaje deležna tudi ureditev najemnih razmerij, in sicer predvsem v smislu ReNSP15-25. Politika države na stanovanjskem področju se v tem trenutku izvaja pretežno prek neprofitnega najema stanovanj v javni lasti (ti. neprofitna stanovanja). Skladno z rešitvami ReNSP15-25 pa naj bi neprofitno najemnino v bodoče nadomestila stroškovna. Socialna politika pa bi se v tem smislu izvajala s pomočjo stanovanjskega dodatka, ki bi nadomestil sedanji sistem subvencioniranja najemnin. Najemnik bi stanovanjski dodatek, ki bi bil odvisen od njegovih prihodkov, lahko namenil za najem javnega ali tržnega stanovanja.

  Člani ZSS pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami si ob zavedanju, da je pravica do varnega in trajnega bivališča ena temeljnih človekovih pravic, vloga države pa velika, skupaj z vsemi deležniki na državni ravni prizadevamo za izpolnitev svojega poslanstva in na ta način prispevati k uravnoteženosti primerne stanovanjske preskrbe državljanov.

  Na okrogli mizi o Stanovanjski problematiki v Republiki Sloveniji želimo skupaj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in strokovnjaki s področja stanovanjske in nepremičninske stroke seznaniti širšo javnost, predvsem pa snovalce in izvajalce naše zakonodajne veje oblasti, da k reševanju te problematike pristopi konstruktivno in odgovorno.

   

  Program

  Pozdravni nagovor: Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc
  Pozdravni nagovor: Predsednik ZPN mag. Franc Props

  Uvodni nagovor: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

  Sašo Rink: Stanovanjska preskrba – in kje smo kako naprej
  prof. dr. Andreja Cirman: Ekonomska nevzdržnost neprofitnih najemnin

  Odmor (predvidoma med 12.20 in 12.45 uro)

  Razprava in oblikovanje zaključkov

   

  Dodatne informacije dobite v strokovni službi ZPN, tel. 01 58 98 240 ali e-pošti zpn@gzs.si.

  Število mest je omejeno, zato vas vljudno prosimo, da nam udeležbo potrdite na 01 58 98 240, ali zpn@gzs.si.


  Prijazno vabljeni

  Sponzorji dogodka:

                                


     Fotogalerija

   

  Arhivi