Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike


  ZDNP- Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-ZPN
  vabi na izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

  v četrtek, 19. aprila 2018, ob 9. uri, v prostorih GZS. 


  Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno najbolj aktualnima temama: Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR in Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1.

  Strokovna služba ZPN v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravlja vzorce dokumentov po GDPR (Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Katalog zbirke osebnih podatkov z že vključenimi nekaterimi evidencami nepremičninsko posredniških družb, obrazec za soglasje posameznika, obrazec za preverjanje obstoječih privolitev, obrazec oz. izjava o ravnanju z osebnimi podatki, dopolnitev splošnih pogojev poslovanja in pogodbe o posredovanju) in vzorce dokumentov po ZPPDFT-1 (Akt o notranji kontroli izvajanja ZPPDFT-1, seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij in seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij).

  Glede na to, da je Vlada RS šele 5. aprila sprejela besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku ter da Urad za preprečevanje pranja denarja prav tako še ni sprejel Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo poslovanja z nepremičninami, vzorci dokumentov do izobraževalnega seminarja žal ne bodo na voljo.

  Udeležencem izobraževalnega seminarja bomo pri naročilu vzorcev dokumentov upoštevali dodaten 20% popust.

  Program 

  08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
  09.00 – 11.00

  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1, Andraž Trtnik

  • predstavitev osnovnih pojmov (pranje denarja, terorizem) 
  • do so zavezanci za izvajanje 
  • naloge zavezancev (opisi posameznih zakonskih zahtev) 
  • obveznosti strank do zavezancev 
  • poročanje iz naslova ZPPDFT-1 (kaj poročajo banke – splošno znanje) 
  • tveganja za zavezance 
  • tveganja za stranke zavezanca 
  • omejitve po ZPPDFT-1 
  • sankcije za neustrezno izvajanje ZPPDFT-1  

   Odgovori na vprašanja.

  11.00 – 11.30 Odmor
  11.30 – 13.30

  GDPR in vpliv na poslovanje v prihodnje, Janez Stušek

  • kaj prinaša GDPR oz. njen vpliv 
  • kako se lotiti zadeve? 
  • ideje za v razmislek oz. predlagani koraki  
  • pravna podlag za obdelavo OP 
  • pravica do seznanitve z lastnimi OP 
  • pravica do popravka 
  • pravica do omejitve obdelave 
  • pravica do izbrisa 
  • pravica do prenosljivosti podatkov 
  • bvestilo o obdelavi OP 
  • evidenca dejavnosti obdelave 
  • naloge pooblaščene osebe za varstvo 
  • iznos op v tretje države.

  Odgovori na vprašanja.  Predavatelja

  Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se v bančnem sektorju ukvarjam preko 10 let, in sicer opravljam delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodelujem tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Ker me področje zelo zanima, se z njim ukvarjam tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. V teh letih sem si nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja zakonskih določil, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot s področja izobraževanj zaposlenih. Na podlagi preteklih izkušenj vedno iščem optimalne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega zavezanca.

  Janez Stušek, diplomant FVV (2003) in PF Maribor (2007) je zakoniti zastopnik in solastnik Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.. Danes kot tudi v okviru svoje odvetniške poklicne poti kjer je bil več let strokovni vodja ene izmed večjih odvetniških pisarn, se je (med drugim) ukvarjal s področjem varstva osebnih podatkov, človekovih pravic, medijskega prava ter s tem povezanih pravnih vej. Bil je asistent na FVV za področje kazenskega prava in policijskih pooblastil. Izobraževanje nadaljuje kot doktorski kandidat na področju IT prava. Deluje tudi kot strokovnjak na področjih varstva osebnih podatkov, zasebnosti, IT prava, mednarodnega kazenskega prava, policijskih pooblastil, človekovih pravic in prava novih tehnologij. Bil je zunanji sodelavec Sveta Evrope in Združenih narodov. Janez Stušek je tudi avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje, ter soavtor knjige "Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja".

  Kotizacije

  70,00 EUR + DDV (85,40€ z DDV)

  za posameznega udeleženca iz istega podjetja in vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, postrežbo v odmoru in potrdilo o udeležbi.

  Popusti

  ČLANSKI:
  - 30% za člane GZS-ZPN = 49,00€+DDV (59,78€ z DDV)
  - 15% za člane GZS = 59,50€+DDV (72,59€ z DDV)
  KOLIČINSKI
  - 20% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja

  DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054. 

  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:


  e-prijavnica

  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 17.04.2018 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

  V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

  Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo zato vas prosimo, da nam posredujete e-naslove udeležencev. 

  Odjave


  Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz.neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.  

  Splošni pogoji ZPN

  Informacije


  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Vida Logar, telefon 01/58 98 240, e-pošta: zpn@gzs.si.  

  Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

   

  Dobrodošli na izobraževalnem seminarju za nepremičninske posrednike

   

 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • Fotogalerija

   

  Arhivi