Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

  GZS - Zbornica za poslovanje z nepremičninami 

  v sodelovanju z 

  Elektrotehniško zvezo Slovenije

  vabi na strokovno izobraževanje za upravnike nepremičnin, ki bo

  v četrtek, 24. maja 2018, ob 9. 30 uri, v prostorih GZS. 

   

  Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večlastniške stavbe. Upravljanje in vzdrževanje stavb je kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinštalacij, gradbeništva, prava itd.

  Poudarek bo tokrat na električnih inštalacija, pametnih inštalacijah, sončnih elektrarnah in varčevanju z elektriko 

  Program

  09.00 – 09.30 Prijava udeležencev
  09.30 – 10.15

  Pregled nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo ter problem opuščanja dolžnih dejanj
  - dimenzije, notranje in zunanje ozemljitve, razdelilniki, vtičnice, merilne naprave, grelniki vode, toplotne postaje, naprave pametne elektrike

  Janez Guzelj

  10.15 – 11.00

  Pametna inštalacije v večstanovanjski stavbi
  - uvajanje pametne elektrike na primeru večstanovanjske stavbe

  Gregor Kamšek 

  11.00 – 11.30 Odmor
  11.30 - 12.15

  Varčevanje z elektriko
  - dvigala, razsvetljava, toplotne postaje, hidrofor, optimizacija uporabe

  Boris Podobnik

  12.15 - 13.00 Fotonapetostne sončne naprave na večstanovanjskih stavbah
  - vrste sončnih fotonapetostnih elektrarn, osnovni načini delovanja, predpisi, prednosti in tveganja v zvezi z uporabo sončnih elektrarn.

  Ervin Seršen      

  Predavatelji
  Janez Guzej je zaposlen v podjetju Metrel d.d., Merilna in regulacijska tehnika, Horjul, Slovenija kot vodja produktnega managmenta. Je inovator postopkov preskušanja električne varnosti z več kot 20 let praktičnih izkušenj na področju aplikativnih znanj uporabe in prenosa merilnih metod v prakso ter izvajanju izobraževanj in urjenj uporabnikov. V sodelovanju z EZS in predsedstvom pri Odboru NNELI zastopa interese preglednikov varnosti električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele. Je avtor in soavtor vrste strokovne literature ter vodil za delo na področju električne varnosti. Redno sodeluje pri pripravah in izvedbi poglobljenih izobraževanj in urjenj na področju varnosti električnih inštalacij, varnosti strojev, opreme in naprav, postrojev, transformatorskih postaj ter na področju analize ozemljitvenih sistemov, kakovosti napetosti in moči ter kakovosti parametrov okolja. Ima praktične izkušnje iz meritev varnosti inštalacij, strojev, opreme in naprav.


  Ervin Seršan  je urednik elektrotehniške revije Er, kjer ureja revijo, izbira članke, ki so primerni za objavo in motivira strokovnjake za pisanje člankov. Je tudi častni član v tehničnih odborih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo. V prvem mandatu je bil predsednik Strokovnega sveta za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij in je član tega sveta tudi v tretjem mandatu. V Elektrotehniški zvezi Slovenije sodeluje v komisiji za standardizacijo in terminologijo ter pri prevajanju standardov. Po končanem študiju elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani se je zaposlil v Gorenju, kjer je prehodil pot od konstruktorja, preskuševalca gospodinjskih aparatov v laboratoriju, vodje razvoja hladilno-zamrzovalnih aparatov, inženirja konzultanta do odgovornega preskuševalca. Služboval je tudi na Uradu za standardizacijo in meroslovje, kjer je bil svetovalec direktorja in tehnični sekretar v različnih tehničnih odborih. Na Javni agenciji za energijo se je ukvarjal s kakovostjo električne energije in vodil slovenski del v evropskem projektu E-TRACK-II (Sledenje električni energiji). Pripravlja strokovne referate, je reden predavatelj na Kotnikovih dnevih v Radencih in objavlja prispevke v elektrotehniški reviji Er. 

   Boris Podobnik je preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele z dolgoletnimi izkušnjami na področju infrastrukture telekomunikacij in meritev inštalacij. Je član eTest sheme NNELI. Njegovo osebno vodilo je stalno izobraževanje, saj to omogoča korektno izvedeno storitev in zmanjša možnost strokovnih napak na minimum.

  Pomembnejši mejniki:

  Po končanem šolanju se je kot štipendist zaposlil v podjetju Tegrad p.o. in postal del merilne ekipe, ki je pokrivala področje infrastrukture telefonije (telekomunikacij), železnic, letališč in pristanišč.
  1995 opravi strokovni izpit iz elektro stroke, kar mu je omogočilo samostojno vodenje vzdrževalnih del za potrebe različnih naročnikov.
  2001-2002 sodeluje s podjetjem REIME NIS Norway v sklopu izgradnje infrastrukture tretjega mobilnega operaterja kot član strokovno tehnične ekipe.
  2002-2006 nadaljuje poklicno pot v podjetju Siteep d.d.
  2003 uspešno zaključi študij ob delu na Višji strokovni šoli za telekomunikacije.
  2005 opravi dopolnilni izpit in se vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.
  2006 prinese nove izzive v podjetju Eurolux d.o.o. na področju izvajanja/usklajevanja izvedbe električnih meritev in vzdrževalnih del, začnejo se odpirati nova področja aktivnosti (kakovost električne napetosti, energetska učinkovitost).
  Dodatno se izobrazi za usposobljenega preglednika, najprej po programu EDISON in EDISON +, po spremembi zakonodaje pridobi naziv NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
  2013 ustanovi lastno podjetje Preglednik d.o.o.


   Gregor Kamšek je končal Srednjo tehniško šolo, smer elektrotehnik – elektronik. Že od samega začetka je delal na področju novih tehnologij na področju elektronike. Ko je bil zaposlen pri podjetju Elektro Pirnat s.p. so se na njegovo pobudo začeli kot eni izmed prvih ukvarjati s programiranjem pametnih inštalacij KNX. Leta 2009 je pridobil certifikat za pametne inštalacije KNX partner. Med 2009 in 2013 je bil zaposlen pri podjetju Btrade d.o.o. kot komercialist. Zaradi svojih izkušenj na področju inštalacij je svetoval in izobraževal profesorje na srednjih tehniških šolah za implementacijo modula pametnih inštalacij v izobraževalni program. Od 2013 do 2018 je bil zaposlen kot avtomatičar pri podjetju Avtoma d.o.o. Ves čas od začetka dela dopolnjuje znanje, tako na področju pametnih in klasičnih elektroinštalacij.

  Kotizacija


  100,00 EUR + DDV (122,00€ z DDV)
  za posameznega udeleženca iz istega podjetja in vključuje udeležbo na seminarju, gradiva, postrežbo v odmoru. Gradivo bodo udeleženci prejeli na USB kartici.

  Popusti

  ČLANSKI:
  - 30% za člane GZS-ZPN = 70,00€+DDV (85,40€ z DDV)
  - 15% za člane GZS in EZS = 85,00€+DDV (103,70€ z DDV)
  KOLIČINSKI
  - 10% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja

  DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-518.
  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

  Prijava


  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:

  e-prijavnica

  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 21.05.2018 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-518.

  V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na strokovni posvet prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

  Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo. 

  Odjave


  Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz.neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.  

  Informacije


  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Vida Logar, telefon 01/58 98 240, e-pošta: zpn@gzs.si.  

  Udeleženci strokovnega posveta imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

  Dobrodošli na izobraževalnem seminarju za upravnike nepremičnin

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi