Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Vzorci dokumentov po GDPR za nepremičninsko posredniške družbe

   

  Na GZS-ZPN smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili dva sklopa vzorcev dokumentov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov oz. GDPR in Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma oz. ZPPDFT-1

  Vzorci obrazcev in dokumentov so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne bo zadostil potrebam GDPR. GZS-ZPN ne prevzema nikakršne odgovornosti za popolnost obrazcev, točnost informacij in zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani upravljavcev, ki so zbrani na podlagi predmetnih obrazcev.

  Pred izpolnjevanjem dokumentov vas prosimo, da proučite Priporočila ZPN v zvezi z uporabo vzorcev dokumentov.

   I.               GDPR

   ·       Vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov

  • o   Splošne določbe
  • o   Zakonita obdelava podatkov
  • o   Varovanje prostorov in računalnike opreme
  • o   Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo
  • o   Storitve, ki jih opravljajo zunanje pravne ali fizične osebe
  • o   Sprejem in posredovanje osebnih podatkov
  • o   Brisanje podatkov
  • o   Ukrepi ob sumu nepooblaščenega dostopa
  • o   Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov
  • o   Končne določbe

  ·       Vzorec Smernic z osnovnimi napotki glede oblikovanja evidenc

  ·       Vzorec Kataloga zbirke osebnih podatkov

  • o   Evidenca o zaposlenih delavcih
  • o   Evidenca o pogodbenem delu
  • o   Evidenca o naročiteljih
  • o   Evidenca o opravljenih poslih
  • o   Evidenca o potencialnih strankah
  • o   Evidenca izdanih obračunov in računov
  • o   Evidenca o podatkih za neposredno trženje
  • o   Evidenca posredovanj osebnih podatkov

  ·       Vzorec soglasja oz. privolitve posameznika za različne namene (fotokopiranje osebnega dokumenta, obveščanje o ponudbi)

  ·       Vzorec soglasja oz. privolitve za nazaj za uskladitev obstoječih evidenc oz. zbirk

  ·       Vzorec izjave o ravnanju z osebnimi podatki, ki jo podpišejo zaposleni

  ·       Vzorec določb v Splošnih pogojih poslovanja in Pogodbi o posredovanju

  • o   Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov

   

  II.            ZPPDFT-1

  ·       Vzorec Pravilnika za izvajanje nalog in postopkov s področja ZPPDFT-1 s prilogami:

  • o   omejevalni ukrepi,
  • o   uradni osebni dokumenti,
  • o   vprašalnik za politično izpostavljene osebe,
  • o   seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij pranja denarja,
  • o   izjava o resničnosti podatkov,
  • o   pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstev elektronske identifikacije,
  • o   pregled stranke,
  • o   identifikacijski obrazec s prilogo in

  ·       Vzorec Pravilnika o dejavnikih neznatnega tveganja in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma.

   

  Naročila

  Za naročilo dokumentov izpolnite E-naročilnico. Na podlagi vašega naročila vam bomo pripravili in po e-pošti posredovali ponudbo za plačilo. Po prejemu plačila vam bomo, prav tako po e-pošti posredovali še vzorce dokumentov.

  Cena

  UO ZDNP je določil ceno posameznega sklopa dokumentov, ki znaša 100€+DDV. Člani GZS-ZPN imajo 50% popusta (50€+DDV). Udeleženci izobraževalnega seminarja za nepremičninske posrednike pa še dodatnih 20% popusta.

  Informacije

  Vsem naročnikom bomo na voljo za dodatna pojasnila v zvezi z uporabo pripravljenih dokumentov po telefonu 01 58 98 240 ali po e-pošti: zpn@gzs.si


  Najpogostejša vprašanja in odgovori Informacijskega pooblaščenca:

  https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/

   

   

  Fotogalerija