Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Vzorci dokumentov po GDPR za upravnike nepremičnin

  Strokovna skupina ZUN je v sodelovanju s strokovno službo ZPN pripravila vzorce obrazcev oz. dokumentov namenjenih predvsem upravnikom nepremičnin.

  Vzorci obrazcev in dokumentov so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne bo zadostil potrebam GDPR. GZS-ZPN oz. strokovna skupina zato ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za popolnost obrazcev, točnost informacij in zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani upravljavcev, ki so zbrani na podlagi predmetnih obrazcev.

  Na Informacijskega pooblaščenca smo naslovili kar nekaj vprašanj, ki so jih izpostavili v strokovni skupini, ki je pripravljala vzorce dokumentov. Z odgovori in pojasnili vas bomo seznanili takoj, ko jih prejmemo in če bo potrebno bomo tudi prilagodili obstoječe vzorce dokumentov.

  Pred izpolnjevanjem dokumentov vas prosimo, da proučite Priporočila ZPN v zvezi z uporabo vzorcev dokumentov.

   Pripravili smo: 

  •  Vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
  • Splošne določbe
  • Zakonita obdelava podatkov
  • Varovanje prostorov in računalnike opreme
  • Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo
  • Storitve, ki jih opravljajo zunanje pravne ali fizične osebe
  • Sprejem in posredovanje osebnih podatkov
  • Brisanje podatkov
  • Ukrepanje ob sumu nepooblaščenega dostopa
  • Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov
  • Končne določbe
    
  •  Vzorec Smernic z osnovnimi napotki glede oblikovanja evidenc

  • Vzorec Kataloga zbirke osebnih podatkov
  • Evidenca zaposlenih delavcih
  • Evidenca pogodbenih delavcev
  • Evidenca komitentov
  • Evidenca dolžnikov

  • Vzorec evidence o videonadzoru
    
  • Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov
    
  • Vzorci soglasij oz. privolitve posameznika za različne namene:
  • Izjava uporabnika posameznega dela – pisna privolitev
  • Izjava o vpogledu / pridobitvi dokumentacije
  • Izjava o ravnanju z osebnimi podatki za zaposlene

  Naročila

  Vzorci dokumentov so prirejeni za uporabo dejavnosti upravljanja z nepremičninami. 

  Za naročilo dokumentov izpolnite E-naročilnico. Na podlagi vašega naročila vam bomo pripravili in po e-pošti posredovali ponudbo za plačilo. Po prejemu plačila vam bomo, prav tako po e-pošti posredovali še vzorce dokumentov.

  E-naročilnica


  Cena

  Vzorci dokumentov so članom GZS-ZPN na voljo po ceni: 50,00 €+ DDV, pri čemer imajo tisti, ki so naročili tudi vzorce dokumentov za nepremičninsko posredovanje, oz. naročijo oboje dodatnih 40% popusta pri drugem naročilu. Članom GZS po ceni 100,00 € + DDV in ostalim po ceni 200,00+DDV.

  Informacije

   Vsem naročnikom bomo na voljo za dodatna pojasnila v zvezi z uporabo pripravljenih dokumentov po telefonu 01 58 98 240 ali po e-pošti: zpn@gzs.si

  Najpogostejša vprašanja in odgovori Informacijskega pooblaščenca:

  https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/

   

  Fotogalerija