Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Vzorci obrazcev po ZPPDFT-1 za področje prometa z nepremičninami

  Vzorce dokumentov je za GZS-Zbornico za poslovanje z nepremičninami, v sodelovanju z ZDNP in strokovno službo ZPN, pripravil priznani strokovnjak s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

  Vzorci dokumentov in obrazcev so informativne narave. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne bo zadostil potrebam ZPPDFT-1. GZS-ZPN zato ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za popolnost obrazcev, točnost informacij in zakonitost obdelave na podlagi predmetnih obrazcev.

  V skladu z ZPPDFT-1 je sprejem pravilnika za zavezance obvezen. Pripravljeni osnutek pravilnika vsebuje praktično vse možnosti, vsak zavezanec pa mora sam opredeliti kaj od navedenega bo v okviru pravilnika delal in česa ne, glede na opredelitev svoje dejavnosti. Prav tako je obvezno opraviti analizo tveganja in skrbni pregled stranke. Pri tem opozarjamo na različne obravnave navadnih oz. tveganih strank, na različne postopke pri fizičnih oz. pravnih osebah. Po novem je nadzor nad izvajanjem zakona prešel iz Tržnega inšpektorata na Urad za preprečevanje pranja denarja, ki bo kršitelje tudi javno objavil. Vsekakor je zelo pomembno, da zakon (ZPPDFT-1) podrobno preučite. 

  Ne glede na vse, pa si še vedno lahko poiščete tudi dodatno strokovno pomoč. Člani ZPN imajo pri pripravljavcu gradiva AT, poslovno svetovanje Andraž Trtnik s.p., http://ppdft.si, 20% popust na celovito storitev z naslova izvajanja ZPPDFT-1, ki vključuje pripravo pravilnikov za izvajanje ZPPDFT-1, vključno z analizo tveganja za posamezno podjetje/družbo in izvedbo izobraževanja.

  Pripravljeni vzorci dokumentov vsebujejo:

  • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT-1, UL RS št. 68/16
  • Pravilnik za izvajanje nalog in postopkov s področja ZPPDFT v __naziv pravne osebe__
  • Priloge:
  • omejevalni ukrepi
  • Uradni osebni dokumenti
  • Vprašalnik za politično izpostavljene osebe
  • Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij pranja denarja
  • Izjava o resničnosti podatkov
  • Pravilnik op določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije
  • Pregled stranke
  • Identifikacijski obrazec
  • Priloga identifikacijski obrazec
  • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
  • Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije – UL RS št. 50/17
  • Identifikacijski obrazec
  • Identifikacijski obrazec – priloga
  • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma – UL RS št. 6/18


  Naročila

  Za naročilo dokumentov izpolnite E-naročilnico. Na podlagi vašega naročila vam bomo pripravili in po e-pošti posredovali ponudbo za plačilo. Po prejemu plačila vam bomo, prav tako po e-pošti posredovali še vzorce dokumentov oz. obrazcev.


  Cena

  Vzorci dokumentov so članom GZS-ZPN na voljo po ceni: 50,00 €+ DDV, pri čemer imajo udeleženci izobraževalnega seminarja ZDNP (19.4.2018) dodatnih 20% popusta. Članom GZS in ostalim po ceni 100,00+DDV.

  Informacije

  Vsem naročnikom bomo v zvezi z uporabo pripravljenih dokumentov na voljo tudi za dodatna pojasnila po telefonu 01 58 98 240 ali po e-pošti: zpn@gzs.si

  Fotogalerija