Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Kako nasloviti različna pričakovanja etažnih lastnikov v času strogih ukrepov za zajezitev koronavirusa

  V zadnjih dneh se na nas obračajo številni člani, ki so soočeni s prošnjami ali celo zahtevami za odložitev vplačevanja v rezervni sklad, za oprostitev plačila stroškov upravnika in podobno. Delno so sicer takšna pričakovanja lahko utemeljena, v večjem delu pa po našem mnenju izhajajo iz številnih medijskih objav o odlaganju in odpuščanju najrazličnejših obveznosti.


  Po našem mnenju je potrebno pri takšnih zahtevah najprej uporabiti ustrezno argumentacijo in zdrav razum. Zavedati se moramo, da takšna pričakovanja ne izhajajo nujno iz težkega finančnega položaja posameznika, ampak so delno povzročena tudi z že omenjenim množičnim poročanjem o takšnih in drugačnih odpustkih.

  V kolikor etažni lastniki izrazijo pričakovanje, da se bodo v tem času zmanjšale njihove obveznosti iz naslova upravljanja stavbe, jih opozorite na dejstvo, da je upravljanje stavbe tudi v času omejitvenih ukrepov potekalo skoraj nemoteno, kljub bistveno okrnjenim osebnim stikom z etažnimi lastniki. Večina vaših nalog se namreč lahko izvaja tudi na daljavo. Tudi pri ostalih pa ste dolžni ohraniti izvajanje tistih nalog, ki so potrebne za ohranjanje normalne funkcije stavbe in za skrb za zdravje in življenje uporabnikov stavbe. Velja dodati tudi, da boste večino nalog, ki v tem času ne bodo izvedene, morali izvesti takrat, ko bodo glavni ukrepi mimo. Še posebej to velja za izvedbo zborov etažnih lastnikov in številna manjša vzdrževalna dela, ki se v tem času ne izvajajo.

  Etažni lastniki pogosto izražajo tudi pričakovanje, da se bo začasno znižala ali ukinila njihova obveznost vplačevanja v rezervni sklad. V tem delu vas opozarjamo, da na višino obveznih vplačil v rezervni sklad, ki je določena s Stanovanjskim zakonom, niti vi niti etažni lastniki ne morete vplivati. Lahko pa vplivate na višino vplačila nad tem zneskom, ki je bila povišana s sklepom etažnih lastnikov zaradi izvedbe določene investicije. Pri tem vas opozarjamo, da v zvezi s tem nase ne prevzemate nepotrebne odgovornosti, ampak dosledno sledite odločitvam etažnih lastnikov ali njihovih organov, ki so sprejete na ustrezen način. Odločitev etažnih lastnikov bo lahko sprejeta tudi naknadno, vendar morate v tem času upoštevati veljavne sklepe. Pri morebitnem odločanju o začasnem zmanjšanju vplačil v rezervni sklad (seveda zgolj tistega dela, ki je nad zakonsko obveznostjo) pa morate dosledno upoštevati tudi morebitne obveznosti do upnikov (odplačevanje kreditov ali odložena plačila izvajalcem).

  Najbolj so etažni lastniki neomejeni pri odločanju o zmanjšanju ali odlogu vplačevanja v prostovoljni rezervni sklad. V tem delu poudarjamo, da se lahko vplačana sredstva kasneje etažnim lastnikom tudi vračajo, če bi se tako odločili. Še vedno pa vam svetujemo, da z ravnanjem počakate na odločitev etažnih lastnikov. Izven tega lahko prisluhnete zgolj prošnjam za odlog plačila obveznosti, pri čemer morate še vedno dosledno upoštevati vaše zakonske obveznosti glede upravljanja sredstev rezervnega sklada in dosledne izterjave zapadlih obveznosti.

  Na koncu naj dodamo še to, da smo te dni v stalnem stiku s pristojnimi osebami na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer tudi razmišljajo, da bi vprašanje rezervnih skladov naslovili v naslednjem paketu interventnih ukrepov. Pri tem še ne moremo napovedati kakšna bo odločitev pristojnega ministrstva, vlade ali celo Državnega zbora. Vas bomo pa v vsakem primeru o razvoju dogodkov ažurno obveščali. Obenem vas pozivamo, da nam sporočite morebitne predloge, ki bi jih lahko naslovili na ministrstvo in bi olajšali upravljanje večstanovanjskih stavb, položaj etažnih lastnikov ali druge okoliščine, ki se nanašajo na obratovanje večstanovanjskih stavb.

  Fotogalerija