Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Priporočila za izvajanje Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb

  Kot ste verjetno že obveščeni, je v nedeljo 29. marca 2020 v veljavo stopil Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (v nadaljevanju: Odlok), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v soboto 28. marca. Odlok je u nastal brez sodelovanja s stroko, zato je po našem mnenju nedodelan in v določenem delu celo neizvršljiv. Na to smo Vlado in druge pristojne institucije opozorili že včeraj in jih tudi pozvali k spremembam oziroma dopolnitvam odloka. Ne glede na to pa odlok velja in je v javnosti (predvsem med etažnimi lastniki) že sprožil določena pričakovanja, ki jih večinoma naslavljajo na upravnike.

  Na to temo se je včeraj preko videokonference sestal tudi Upravni odbor Združenja upravnikov nepremični. Člani so ugotovili, da upravniki v večjem delu določb odloka ne morejo izvršiti, saj za to nimajo niti kadrovskih kapacitet, niti zadostnih količin razkužil in zaščitnih sredstev, ki jih je na trgu vedno težje dobiti. V ta namen smo Vladi izrazili tudi pričakovanje, da bodo pri pridobivanju zadostnih količin razkužil sodelovali tudi lokalni štabi civilne zaščite, kar je včeraj napovedal tudi Predsednik Vlade.

  Ne glede na to predlagamo, da upravniki že v tem trenutku naredite vse, kar je v vaši moči, da bi se ukrepi, ki jih uvaja odlok, v večstanovanjskih stavbah v čim večji meri izvajali. V zvezi s tem opozarjamo predvsem na prvi odstavek 2. člena Odloka, po katerem morajo upravniki poskrbeti, da se "najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah." Ob tem odlok nadalje navaja, da razkuževanje "opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba."

  Navedeno pomeni, da lahko v posamezni stavbi razkuževanje izvajate upravniki sami, če imate za to na razpolago kadrovske kapacitete, kar pa bo po našem mnenju v poštev prišlo zelo redko. Običajno boste zato etažnim lastnikom predlagali eno od dveh možnosti:

  1.      Razkuževanje opravlja zunanji izvajalec, ki je za to strokovno usposobljen in tudi razpolaga z ustreznimi zaščitnimi in razkužilnimi sredstvi. Težava pri tej možnosti je, da bo takšno razkuževanje za etažne lastnike precej drago, poleg tega pa obstaja velika verjetnost, da vam kljub trudu ne bo uspelo pridobiti ponudb usposobljenih izvajalcev, saj tudi ti nimajo na voljo neomejenih kapacitet.

  2.      Razkuževanje izvajajo etažni lastniki sami. Ta možnost je za etažne lastnike sicer cenejša, vendar zahteva njihovo povečano aktivnost. Tudi v tem primeru pa naj se aktivnost upravnika zagotovi v tem smislu, da pridobi ustrezna razkužilna sredstva. Glede na to, da je na trgu veliko pomanjkanje teh sredstev, si bomo na združenju prizadevali, da pri večjih dobaviteljih poiščemo možnosti večjih dobav, o čemer bomo člane ustrezno obveščali.

  V primeru, da bodo razkuževanje izvajali sami etažni lastniki, naj pri tem upoštevajo priporočila Urada za razkužila, ki so objavljena na spletnih straneh Vlade RS:

  "Površine očistite z navadnim detergentom in jih razkužite s proizvodi za dezinfekcijo, ki imajo (na etiketi ali v navodilih) navedeno protivirusno delovanje. Pri njihovi uporabi dosledno upoštevajte navodila za uporabo, saj v nasprotnem primeru dezinfekcija ne bo učinkovita. Kot priročno sredstvo za dezinfekcijo lahko uporabljate tudi 0.05%-0,1% raztopino natrijevega hipoklorita (varekina). Poleg razkuževanja poskrbite tudi za zračenje prostorov."

  Ob vsem tem še vedno ostaja odprto vprašanje kritja stroškov razkuževanja oziroma razkužilnih sredstev. Če smo si še v preteklem tednu prizadevali, da bi država etažnim lastnikom omogočila kritje teh stroškov iz sredstev rezervnega sklada, so se s sprejetjem Odloka razmere spremenile v toliko, da je sedaj izvajanje ukrepov za etažne lastnike obvezno. Posledično smo prepričani, da bi država etažnim lastnikom morala zagotoviti vsaj povračilo sredstev za nabavo razkužilnih sredstev, saj gre za ukrep, ki je namenjen javnemu zdravju in preprečevanju nalezljivih bolezni. 

  Na združenju si bomo zato v bodoče prizadevali, da se to rešitev vključi v naslednji nabor interventnih ukrepov, ki se po nam znanih podatkih že pripravlja.

  Fotogalerija