Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Praktični napotki za razkuževanje večstanovanjskih stavb

  Po težavah, s katerimi ste se upravniki in etažni lastniki oziroma uporabniki večstanovanjskih stavb soočili po uveljavitvi Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 37/20; v nadaljevanju; Odlok) smo si na Združenju upravnikov nepremičnin prizadevali, da bi za odrejeno razkuževanje poiskali čim bolj poenostavljene rešitve, ki bi naslovnikom odloka omogočile enostavno izpolnjevanje odrejenega in učinkovit prispevek k zajezitvi širjenja koronavirusa v Sloveniji. 


  Ob upoštevanju znanih standardov je bilo namreč izvajanje določb Odloka v praksi praktično nemogoče.


  V tem delu so se na naše pozive odzvali v Uradu RS za kemikalije in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ter skupaj pripravili Praktične napotke za razkuževanje večstanovanjskih stavb. Ti so namenjeni etažnim lastnikom, upravnikom in izvajalcem čiščenja/dezinfekcije.

  Iz napotkov izhaja, da so za splošno uporabo za dezinfekcijo površin primerni proizvodi, ki vsebujejo več kot 70 % etanola ali natrijev hipoklorit (Varekina, Arekina). Z vidika učinkovitosti, pa tudi v stroškovnem pogledu, je za namene izvajanja Odloka najprimernejši natrijev hipoklorit (NaOCl), oz. njegova komercialna proizvoda Varekina in Arekina. Niti sam koncentrat, niti razredčena delovna raztopina nista nevarni kemikaliji in delo z njima ne zahteva posebne usposobljenosti in zaščitne opreme. Za ustrezno zaščito zadoščajo rokavice za zaščito rok, maska, pri razredčenju pa zaščita oči. V primeru, da se odločimo za nanos raztopine v obliki razpršila, je potrebno nositi tudi zaščito za oči.

  Iz napotkov lahko ravno tako razberemo, da ni nobene potrebe, da bi se za to delo najemali posebni specializirani zunanji izvajalci. Priprava in izvedba razkuževanja sta dovolj enostavni, da ju lahko z ustrezno organizacijo in sodelovanjem opravijo etažni lastniki sami, ali pa njihovi pogodbeni čistilni servisi. Sam strošek razkužila je minimalen in ga je, ob tem, da imamo proizvajalce v Sloveniji, dovolj tudi za široko uporabo. Delovno raztopino iz Varikine pripravimo tako, da 1 deciliter proizvoda razredčimo v 5 litrih vode, pri drugih proizvodih pa se ravnamo po tabeli NIJZ.

  Pozor: s sredstvom je potrebno ravnati po navodilih proizvajalca, v nobenem primeru pa ga ne mešamo s čistili in detergenti, saj lahko pri tem nastajajo drugi nevarni produkti.

  Glede na navedeno članom Združenja upravnikov nepremičnin predlagamo, da se z etažnimi lastniki v skladu z možnostmi dogovorijo za čim bolj ekonomičen in učinkovit način izpolnjevanja določb Odloka. Ker upravniki v nobenem primeru ne razpolagate z zadostnim številom zaposlenih, da bi izvajali te naloge, v smislu določbe prvega odstavka 2. člena Odloka predlagamo, da se za izvajanje razkuževanja angažirajo etažni lastniki oziroma uporabniki sami. Pri tem pa jim upravniki nudite vso potrebno podporo, tako v smislu organizacije izvedbe razkuževanja kot nabave potrebnih razkužilnih in zaščitnih sredstev. V tem smislu med našimi člani že obstaja nekaj primerov dobre prakse. V skladu z napotki Urada za kemikalije in NIJZ priporočamo nabavo učinkovitih a hkrati cenovno dostopnih razkužilnih sredstev. V primeru, da se s sodelovanjem etažnih lastnikov oziroma uporabnikov ne da zagotoviti izvajanja Odloka pa se za izvedbo ukrepov skušajte dogovoriti z izvajalci rednega čiščenja, pri čemer pa je treba etažne lastnike opozoriti tudi na ustrezno povišane stroške.

  V primerih, ko etažni lastniki to izrecno zahtevajo pa lahko za izvajanje teh storitev najamete tudi zunanje strokovne izvajalce, kar v smislu predmetnih napotkov predstavlja določen nadstandard glede na zahteve Odloka.

  Ob upoštevanju znanih standardov je bilo namreč izvajanje določb Odloka v praksi praktično nemogoče.

  V tem delu so se na naše pozive odzvali v Uradu RS za kemikalije in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ter skupaj pripravili Praktične napotke za razkuževanje večstanovanjskih stavb. Ti so namenjeni etažnim lastnikom, upravnikom in izvajalcem čiščenja/dezinfekcije.

  Fotogalerija