Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Predstavitev zaključkov 31. posveta Poslovanje z nepremičninami

  V sredo, 2. decembra 2020, smo predstavili zaključke 31. posveta Poslovanje z nepremičninami, ki je potekal na spletu od 11. do 13. novembra 2020. 

  Rdeča nit posveta je bila nove razmere - nove priložnosti. Veliko pozornosti smo namenili vplivu koronavirusa na dejavnost poslovanja z nepremičninami.  Predstavniki Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI so predstavili problematiko  najema in zakupa poslovnih prostorov v času veljavnosti protikorona ukrepov vključno s finančnimi simulacijami razporeditve posledic protikorona ukrepov na področju najemnin.

  V okviru razprave, ki je sledila predstavitvi, smo udeleženci posveta podrobneje spregovorili o nujnih ukrepih za ureditev področja najemnih razmerij za poslovne prostore. Med razpravo smo se obenem zedinili glede določenih zaključkov, ki sledijo tako iz predstavitve kot iz same razprave:

  1.  Ugotavljamo, da kljub predlaganim rešitvam glede nekaterih problemov urejanja najemnih razmerij pri najemih poslovnih prostorov zaradi prepovedi njihove uporabe kot posledica protikorona ukrepov v predlogu PKP6, ki jih sicer podpiramo, ostajajo še vedno odprta ključna sistemska vprašanja urejanja najemnih razmerij za poslovne prostore v primeru nastopa izrednih dogodkov, kot je sedanja epidemija Covid 19.
  2.  Glede predlagane rešitve v 107. členu predloga PKP6 ugotavljamo in opozarjamo, da ostaja kljub delni nadomestitvi fiksnega dela stroškov gospodarskih subjektov z največjim izpadom prihodkov zaradi izvajanja protikorona ukrepov odprto urejanje razmerij med najemodajalci in najemniki glede nesubvencioniranega dela najemnine, torej delitve bremena plačila najemnin med najemodajalci in najemniki. Menimo, da bi bilo smiselno z zakonom določiti delitev tega bremena med obema pogodbenima strankama, saj so najemniki v bistveno slabšem pogajalskem položaju kot najemodajalci.
  3.   Zato  Vladi RS in pristojnim ministrstvom (MP, MOP, MGRT) da takoj proučijo nekatere že predlagane trajnejše zakonodajne rešitve s strani strokovnih združenj in zbornic in sicer predvsem glede naslednjih predlogov:
    3.1  Takojšna razveljavitev Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki je sicer predlagana v 45.členu osnutka Zakona po spremembah in dopolnitvah SZ-1E, ker čas sprejema navedenih sprememb ni znan in bi bila takojšnja razveljavitev tega zakona zelo pomemben in koristen ukrep zlasti v korist najemnikov.  
   3.2.     Da se z intervencijskim zakonom sprejmejo naslednje nujne zakonodajne spremembe:  
   3.2.1      Prepoved odpovedi najemne pogodbe zaradi neplačila najemnine, ki je posledica z odlokom Vlade RS določene prepovedi prodaje blaga in storitev v posameznih trgovinskih in drugih storitvenih dejavnosti za čas takšne prepovedi. 
   3.2.2      Pravica do odložitve plačila najemnine v primeru posledic protikorona ukrepov za določeno dobo  (najmanj 6 mesecev po prenehanju veljavnosti teh ukrepov) 
   3.2.3      Skrajšanje odpovednega roka najemnih razmerij za poslovne prostore v primeru prepovedi opravljanja dejavnosti zaradi protikorona ukrepov na največ 3 mesece. 
   3.2.4      Možnost izvensodne odpovedi najemnih razmerij. 
   3.2.5      Oprostitev plačila zamudnih obresti v primeru zamude s plačilom najemnine kot posledica protikorona ukrepov države.
  4.  Predlagamo, da Vlada RS zadolži pristojna ministrstva, da v sodelovanju s pravno stroko, GZS in SNZ-FIABCI prouči posredovane pobude in v roku 6 mesecev pripravijo tudi predlog (sistemskih) normativnih sprememb, ki bo najustrezneje omogočil uravnoteženje položaja poslovnih najemnikov in najemodajalcev v primeru nastopa izrednih dogodkov.

  Zaključki 31. posveta >>

  Fotogalerija