Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog sprememb Stanovanjskega zakona

  SPOROČILO ZA JAVNOST (08.01.2021)

  Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog sprememb Stanovanjskega zakona

  Na včerajšnji seji je Vlada Republike Slovenije končno potrdila predlog nekaterih najbolj nujnih sprememb Stanovanjskega zakona, ki so ga pripravili na Ministrstvu za okolje in prostor. Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo na potrebo po uveljavitvi nekaterih sprememb opozarjali že dolgo, zadnji dve leti pa smo pristojnemu ministrstvu že večkrat posredovali tudi konkreten predlog sprememb.

  Na področju najemnih razmerij predlog zakona vsebuje nekatere rešitve, ki bodo bistveno pripomogle k izvajanju stanovanjske politike v Republiki Sloveniji. Med temi velja izpostaviti predvsem uskladitev vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine, ki se ni uskladila že 13 let. To je tudi eden od najpomembnejših razlogov za upadanje števila javnih najemnih stanovanj v zadnjih 10 letih. Zadovoljni smo tudi, da je ministrstvo sprejelo našo pobudo za povišanje zgornje meje subvencij za najemnino, s čimer bo država preprečila, da bi breme uskladitve neprofitnih najemnin nosili socialno najšibkejši.

  Druga pomembna pridobitev je uvedba javne najemne službe, ki bi ravno tako morala prispevati k lažji dostopnosti do najemnih stanovanj. Čeprav sprejeti predlog zakona v tem delu našim predlogom ne sledi v celoti, velja pozdraviti že uvedbo te rešitve, ki v nekaterih evropskih državah pomembno prispeva k reševanju stanovanjske problematike.

  Nazadnje moramo izpostaviti tudi predvideno zvišanje omejitev zadolževanja stanovanjskih skladov, kar bo prispevalo predvsem h kratkoročnemu zagotavljanju sredstev za stanovanjsko gradnjo in s tem h krepitvi javnega najemnega fonda. K lažjemu zagotavljanju stanovanj pa bo nedvomno pripomogla tudi predkupna pravica Stanovanjskega sklada RS, za občinska zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji.

  Tudi na področju upravljanja večstanovanjskih stavb predlog zakona prinaša pomembne rešitve. V tem smislu predvsem pozdravljamo nižanje potrebnih soglasij za sprejemanje nekaterih pomembnih odločitev etažnih lastnikov. Pomembno novost predstavlja tudi uvajanje možnosti elektronskega odločanja etažnih lastnikov, kar se je še posebej izpostavilo v času epidemije.

  Na Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo sicer pričakovali še nekatere druge spremembe, tako na področju najemnih razmerij kot upravljanja, a se po drugi strani zavedamo, da je potrebno predlagane spremembe uveljaviti čim prej, zato sprejetje zakonskega predloga podpiramo. Takoj po uveljavitvi predlaganih sprememb pa pričakujemo začetek strokovne razprave za pripravo celovite reforme Stanovanjskega zakona, v kateri smo pripravljeni tudi aktivno in konstruktivno sodelovati.

  Fotogalerija