Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sodelovanje ocenjevalca in revizorja pri ocenjevanju za računovodsko poročanje, spletni seminar

  ZOP Seminar 26012021

  Hummingbird logo

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje ocenjevalskih podjetij

  Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, T: 01 58 98 240, @: zpn@gzs.si, W: www.gzs.si/zpn

  Spletni seminar:

  Sodelovanje ocenjevalca in revizorja pri ocenjevanju za računovodsko poročanje

  mag. Simona Korošec Lavrič in mag. Anton Kožar bosta delila svoje strokovno znanje in izkušnje.

  18. februar 2021, od 14.00 do 17.15 ure

  Prijavite se zdaj

  Kaj lahko pričakujete na seminarju

  Mag. Simona Korošec Lavrič in mag. Anton Kožar bosta osredotočena na sodelovanje, ko je ocnjevalec najet s strani uprave, revizor pa s strani nadzornega sveta in uprave. 

  Spoznajte predavatelja

  Ella Becker

  mag. Simona Korošec Lavrič

  Poslovno in finančno svetovanje Simona Korošec Lavrič s.p.

  Pooblaščena revizorka

  Izvedite več...

  Archie Kendal

  mag. Anton Kožar

  Inštitut za nepremičnine d.o.o.

  Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

  Izvedite več...

  Program

  Na seminarju boste izvedeli za pregled vseh mednarodnih standardov, ki so povezani z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in tudi s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).

   

  Predavatelja bosta predstavila tudi matriko osnovnega in podrobnega namena ocenjevanja za računovodsko poročanje. Za več informacij glej podrobni program po urah

   

  14:00 - 14:05 

  Uvodni pozdrav,

  Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

   

  14:05 - 14:50 

  Uvod v seminar

  V uvodu bosta predavatelja predstavila program. Predstavljeni bosta dve osnovni matriki. Prva se nanaša na povezavo med MSOV in MSRP ter SRS. V drugi matriki pa bosta predstavila osnovni namen za računovodsko poročanje ter podrobni namen ocenjevanja za računovodsko poročanje. V tej drugi matriki bodo predstavljene podlage vrednosti, ko se ocenjuje osnovna sredstva v lastniški uporabi, in ko se ocenjujejo naložbene nepremičnine.

  V obeh ocenjevanjih bo predstavljen model nabavne vrednosti ter kakšna je potem podlaga vrednosti in še druga dva modela računovodske usmeritve (model revalorizacije in model poštene vrednosti). Posebej bosta podala podlago vrednosti za računovodsko poročanje, ko gre za oceno nepremičnin kot "zalog a za odprodajo", kakšni morajo biti izpolnjeni pogoji za oceno nepremičnin, na podlagi "čiste iztržljive vrednosti".

  Prav tako bodo predstavljene ključne zahteve računovodskega standarda o slabitvah.

  14:50 - 16:30 

  15:30 - 15.45 odmor 

  Poudarek na ocenjevanju za slabitev v modelu nabavne vrednosti  

  V povezavi z uvodno predstavitvijo podrobnih namenom ocenjevanja se bosta avtorja osredotočila na najpogostejše primere v praksi. To pa je predvsem ocenjevanje lastniško uporabljenih osebnih sredstev ter modelu nabavne vrednosti. Podrobno bo obravnavana komunikacija in primeri iz prakse, ki naj poteka na spoštljiv način med revizorjem in ocenjevalcem, in to predvsem na podlagi posebnega opomnika, ki ga je izdelal za revizorjeve potrebe Slovenski inštitut za revizijo. Detajlni pregled opomnika in povezava z podrobnim namenom ocenjevanja za računovodsko poročanje. 

  Na koncu bosta avtorja povzela ugotovitve in primere tistih dobrih praks, ki obstajajo. Sočasno pa bosta opozorila na nekatere slabe prakse, tudi naročanja, zlasti s strani subjektov iz javnega sektorja, ko se poročila o ocenjevanju vrednosti za druge namene uporabljajo na perfiden način za namene računovodskega naročanja.

  16:30 - 17:15

  Povzetek in razprava

  Predavatelja bosta na vprašanja odgovarjala v tem delu seminarja. Priporočamo vsem udeležencem in jih pozivamo, da vprašanja za odgovore in razpravo pošljejo vnaprej na e-naslov:

  zpn@gzs.si
  We are convinced that that is our challenge

  Komu je izobraževalni seminar namenjen?

  Pooblaščenim revizorjem in ocenjevalcem vrednosti s področja revidiranja, računovodenja, finančnih analiz, prava, davkov, informacijskih tehnologih in računalniških sistemov. 

  Kotizacija za udeležbo

  Kotizacija vključuje udeležbo na spletnem seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

  110,00 €

  brez DDV

  134,20 €

  z DDV

  Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 15.02.2021 na TRR GZS:
  SI56 0292 4001 7841 495

  obvezno navedite sklic 2060-517

  Rok plačila: 15.02.2021

  Informacije

  Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli en dan pred izobraževalnim seminarjem na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

   

  Odjava na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovana po elektronski pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

  T: 01 58 98 240
  E: zpn@gzs.si

  Napovedujemo

  Februarja

  Ocenjevanje hotelov v kriznih razmerah (COVID-19)

  Marca

  Ocenjevanje gostinskih lokalov, restavracij za računovodske potrebe

  Fotogalerija