Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Upravljanje otroških igrišč in športno rekreacijskih objektov večstanovanjskih stavb

  ZUN_08042021 Poslovanje z nepremičninami

  Dimičeva 13 - 1504 Ljubljana - T: (01) 58 98 240 - zpn@gzs.si www.gzs.si/zpn


  Vloga in odgovornost upravnika

  Zavedanje, da je potrebno za varnost  otrok poskrbeti  tudi na otroških in športnih igriščih, je v Sloveniji že krepko uveljavljeno. V vrtcih in šolah je to področje bolj ali manj natančno opredeljeno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, prav tako igrišča v šolah omenja Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli.

  Seveda pa je veliko igrišč in objektov za rekreacijo postavljenih tudi izven vzgojnoizobraževalnih ustanov. To so javna igrišča v parkih, ob turističnih objektih, igrišča v naseljih za katera skrbijo občine, itd. So pa tudi igrišča, ki so sicer javno dostopna, vendar stojijo na zemljišču stanovanjskih objektov in sodijo v okvir upravljanja z nepremičninami.

  Novejša igrišča so nastala vzporedno z izgradnjo novih stanovanjsklih objektov ter celovite ureditve njihove okolice, nekatera pa so postavljena spontano, brez znanega načrtovalca, graditelja, lastnika ali skrbnika. Nemalokrat so taka igrišča v slabem stanju in nevarna, saj za njih volontersko skrbi nekaj stanovalcev, včasih pa še to ne. Kjer so razmere bolj urejene, za igrala na funkcionalnih površinah skrbijo upravniki nepremičnin, vendar se pogosto srečujejo s težavami.

  Dejstvo je, da se v praksi pojavlja veliko situacij, ki jih upravljalci – skrbniki igrišč, ne znajo rešiti. Razlog je lahko v pomanjkanju informacij, predvsem s področja zakonodaje ali zahtev standardov za igrala, v njihovi nedorečenosti ali nepoznavanja dobre prakse, sodne prakse itd. 

  V zaključnem delu seminarja bo Majda Drame iz podjetja Pro-bit sodelujočim predstavila izvedbo procesa upravljanja z otroškimi igrišči in športno rekreacijskimi objekti s pomočjo programske rešitve PRO.4. Ob zavedanju, da se pri tem upravnikom olajša vsakdanje delo bo teoretični del seminarja predstavljen še s primerom uporabe skozi programsko rešitev.

  Predstavila vam  bo metodo vizualizacije nalog, ki jo omogoča Kanban, funkcionalnost, ki je vključena v PRO.4 programskih rešitvah. Prikazano bo kako z uporabo PRO.4 programov pridobite vpogled v načrtovane in v že izvedene aktivnosti vezane na upravljanje. Skrb, da bi pozabili na izvedbo kakšne naloge pa je pri tem odveč. Saj so za odgovorne osebe posamezne naloge vključeni tudi praktični opomniki.

   

      Program

   

      Predavatelja

  Slavko RUDOLF je svojo poklicno pot začel kot razvojni tehnolog in vodja priprave dela v eni od večjih tovarn pohištva. Zatem je bil 10 let zaposlen kot odgovorni projektant tehnoloških procesov. Štiri leta je bil vodja tehnološkega oddelka v večjem inženiring podjetju. Vodil je različne projekte za izgradnjo industrijskih objektov na področju lesarstva, reševal tehnološko problematiko ter se ukvarjal z revitalizacijo proizvodnih procesov.

  Od leta 1999 je bil zaposlen na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo, kjer je opravljal naloge asistenta za tehnološko projektiranje, istočasno pa je delal na področju preskušanja izdelkov, za potrebe industrije oziroma gospodarstva. Vodil je Center za testiranje in certificiranje, ki je pokrival tudi področje pohištva, športnega orodja in zunanjih igral.

   

  Vsa ta leta je aktivno sodeloval na raznih strokovnih področjih, opravljal naloge mentorja in izpraševalca za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije, bil vodja kakovosti v času pridobivanja akreditacijske listine, itd. Je član tehničnega odbora za pohištvo in predsednik tehničnega odbora za šport (TC/SPO) pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

   

  V Sloveniji se je prvi, na strokoven in sistematičen način, pričel ukvarjati s problematiko varnosti otroških igrišč ter objektov in opreme za šport in rekreacijo. V tem obdobju je opravil preglede nekaj sto otroških igrišč in športnih objektov, preskušal igrala velike večine domačih proizvajalcev, izdelal veliko ocen varnosti, itd. Je avtor večjega števila, tako poljudnih, kot strokovnih člankov, predava na seminarjih, predvsem pa se posveča svetovanju vsem, ki kakorkoli delujejo na področju načrtovanja, izgradnje ter vzdrževanja otroških igrišč in športnih objektov.

   

  Je tudi edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.

  Majda Drame je vodja oddelka programske rešitve za upravljanje

      Kotizacija in popusti

  Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanj. 

  Udeležencem naših spletnih seminarjev in izobraževanj omogočamo 10-dnevni dostop do posnetka izobraževanja.  

   

  80,00 € + DDV

  -50 % popusta 

  40,00 € + DDV

  za člane ZPN

  -25 % popusta 

  60,00 €+ DDV

  za člane GZS

  +10% količinski popust  

  na drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca 

  DDV se obračuna po splošni stopnji 22%. V kotizacijo je vključena udeležba na spletnem seminarju, gradivo in potrdilo o udeležbi.

   

  Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 19.4.2021 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-518.

   

  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku spletnega seminarja.

      Prijave in odjave

  Prijavite se z e-prijavnico. Po prejemu prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije.

  Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

  Prijavnica

      Informacije

  Dodatne informacije o dogodku vam bomo posredovali v strokovni službi GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, po telefonu na številki 01 58 98 240 ali po e-pošti zpn@gzs.si.

      Izobraževalni seminar sponzorira  SODNA PRAKSA

  Fotogalerija

   

  Arhivi