Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Spletna konferenca o potresni varnosti

  Potresi 11052021 Poslovanje z nepremičninami

  spletna konferenca, 11. maja 2021, od 9.00 do 13. 30 ure

  Predstavljeni bodo rezultati raziskav potresne ogroženosti realnih stavb v Sloveniji ter posledice potresov, ki jih lahko pričakujemo. Glede na aktualne prenove bodo predstavljeni posegi, ki zmanjšujejo potresno odpornost stavb in se jim moramo v čim večji možni meri izogibati. Obenem bodo predstavljeni ukrepi, s katerimi je mogoče potresno odpornost stavb povečati.

  Predavatelj je 2., 6. in 16. januarja letos obiskal kraje, ki jih je prizadel potres z epicentrom v vasi Strašnik pri Petrinji dne 29.12.2020. Prikazal bo značilne posledice potresa in podal mnenje o tem, kako lahko na osnovi videnega presojamo posledice podobnega potresa v naših krajih.

  Potres poškoduje, gradbenik sanira ocenjevalec pa oceni njeno vrednost. Nekatere stavbe so v popotresni obnovi sanirane, obnovljene in osvežene, druge pa enostavno nadomeščene. Kaj je po obnovi ostalo še starega, kdaj je bila hiša zgrajena, kdaj obnovljena, kakšna je tržna vrednost obnovljene nepremičnine? To pa so vprašanja ne katera bom skušal odgovoriti.

   

  Tomosov blok arhitekta Eda Mihevca je bil leta 1957 zgrajen kot del nikoli končane urbanistične zasnove Kopra. V jedro historičnega mesta je zasnova predvidela modernistično arhitekturo, samski dom za delavce tovarne Tomos. Glavna problematika prenove je bila, kako 100 socialnih stanovanj v spomeniškovarstveno strogo zaščitenem bloku transformirati v sodobna, kvalitetna stanovanja, ki omogočajo mediteranski način bivanja. To smo zagotovili s tremi glavnimi posegi: s statično in inštalacijsko sanacijo bloka, z združevanjem stanovanj in z inovativnimi rešitvami za zagotavljanje novih zunanjih, bivalnih površin. Po prenovi je v bloku 37 stanovanj, zasnovanih v 7 različnih tipologijah.

   

      Program

   

      Predavatelji

  mag. Marjana Lutman, univ.dipl.inž.grad.,

  Zavod za gradbeništvo Slovenije 

  je vodja Odseka za potresno inženirstvo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Diplomirala leta 1985 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, na oddelku za gradbeništvo - konstrukcijska smer, s področja prevračanja togih teles pri potresni obtežbi. Od leta 1985 je zaposlena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, od tega na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij do leta 1995. Znanstveni magisterij s področja strižne nosilnosti armiranih zidov je zaključila leta 1989. Od 2013 do danes pa vodja.

  Deluje na raziskovalnem področju obnašanja zidanih in armiranobetonskih stavb pri delovanju potresne obtežbe, na eksperimentalnih kot analitičnih raziskavah. Pri obnovi Posočja po zadnjih potresih leta 1998 in 2004 je sodelovala pri raziskavah učinkovitosti sanacije in utrjevanja kamnitega zidovja, pri razvoju metode za oceno kakovosti injektiranja in vodila supernadzor nad projektiranjem in izvedbo sanacije in utrditve. Od leta 2013 je vodila več raziskovalnih projektov POTROG za Upravo RS za zaščito in reševanje, v okviru katerih so bile izdelana metode in z njimi ocenjena potresna ogroženost posameznih stavb in stavbnega fonda kot celote, kot podlaga za vzpostavitev sistema upravljanja s potresnim tveganjem v Sloveniji. Na navedenih raziskovalnih področjih je sodelovala pri slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih (ARRS, 5. OP, ERDF, Interreg, Copernicus) ter kot avtorica ali soavtorica objavila številne članke.

   

  prof. dr. Roko Žarnić, dipl.inž.gradb.

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

  je habilitirani profesor za področje gradbenih materialov na Univerzi v Ljubljani, ki je večino svoje raziskovalne kariere posvetil problemom potresno varne gradnje in obnove potresno poškodovanih stavb. Polovico svoje 45-letne kariere je delal na Zavodu za raziskavo materialov in konstrukcij (ZRMK) in se seznanil s problemom obnove potresno prizadetih območij po potresu v Posočju in severovzhodni Italiji leta 1976 in nato v Črni gori in južni Hrvaški leta 1979. Na ZRMK in nato na UL FGG je razvijal metode potresne analize zidanih konstrukcij, kar je bila tema njegovega doktorata leta 1992. Poleg tega je na osnovi laboratorijskih in terenskih preiskav razvijal metode sanacije zidanih stavb in jih preveril s preskušal v praksi na potresno prizadetih objektih. Poleg klasičnih metod sanacije je razvijal tudi tehnike utrditev konstrukcij z uvedbo sodobnih metod na osnovi z vlakni ojačenih polimernih materialov (FRP).

   

  Leta 1999 je bil šest mesecev gostujoči predavatelj na Univerzi v Koloradu v Boulderju, ZDA v okviru programa Fulbright. Leta 2006 je bil šestmesečni nacionalni ataširani strokovnjak v laboratoriju EU JRC v Ispri v Italiji zadolžen za pripravo temeljev novega evropskega standarda za steklene konstrukcije EUROCODE 11, ki so danes v zaključni fazi priprave. Od leta 2010 do 2012 je bil minister za okolje in prostor Republike Slovenije. Trenutno vodi Slovensko društvo za potresno inženirstvo.

  Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh.,

  Studio Krištof arhitekti d.o.o.
  je rojen v Mariboru, živi pa v Ljubljani. Je ustanovitelj in vodja arhitekturnega biroja Studio Krištof d.o.o., soustanovitelj in prokurist podjetja Dominum - celovite prenove d.o.o., lastnik blagovne znamke Duediligence Slovenija, doktorand Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, redni sodelavec oddelka za arhitekturo FGPA v Mariboru, nekdanji sodelavec Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Trenutno predseduje Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

  Boštjan Boh, maguniv.dipl.inž.geod.
  Abaka d.o.o.

  je sodni cenilec in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin ter predsednik Združenja ocenjevalskih podjetij pri GZS-ZPN. Je lastnik in direktor podjetja ABAKA d.o.o. iz Ljubljane.


  Kosi in partnerji d.o.o.
  Ana Kosi univ.dipl.inž.arh., Ognen Arsov univ.dipl.inž.arh., Peter Cesar univ.dipl.inž.arh..

  Arhitekturni biro Kosi in partnerji sta leta 2017 ustanovila Ana Kosi in Ognen Arsov. V biroju ustvarjajo arhitekturo na več nivojih; od predmetov in interierjev, do objektov in urbanizma, od pisanih besedil in dialogov, do predavanj in raziskav. 


  Biro je so-avtor prenove Tomosovega bloka v Kopru in so-avtor nove stolpnice Neuhaus v centru Ljubljane. Za svoje delo so prijeli več nagrad; med njimi dve nagradi BIG za najboljši javni interier leta v Sloveniji (2018 in 2020) in zlato nagrado German design award, prav tako za interier (2020). Pri svojem delu se multidisciplinarno povezujejo. Partnersko sodelujejo s podjetjem za razvoj nepremičnin Clipplus in z arhitekturnim birojem 2211, vodja obeh je arhitekt Peter Cesar.  

      Kotizacija in popusti

  Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja ter 10 dnevni dostop do posnetka izobraževanja.


  Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  Člani ZAPS za udeležbo na predavanju prejmejo 3 kreditne točke Sklop B - Teorija in referenčna praksa.

   

  40,00 € + DDV

  za člane ZPN in ZAPS

  70,00 € + DDV

  za člane GZS in IZS

  100,00 € + DDV  

  ostali 

  DDV se obračuna po splošni stopnji 22%. Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 7.5.2021 na TRR GZS: SI56 02924001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-518.

   

  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na konferenci. Račun vam bomo izdali po zaključku spletnega seminarja

      Prijave in odjave

  Prijavite se z e-prijavnico. Po prejemu prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije.

   

  Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti

  Prijavnica

      Informacije

  Dodatne informacije o dogodku vam bomo posredovali v strokovni službi GZS- Zbornice za poslovanje z nepremičninami, po telefonu na številki 01 58 98 240 ali po e-pošti zpn@gzs.si.

  Fotogalerija

   

  Arhivi