Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Veljavne omejitve pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada RS na dopisni seji dne 4. avgusta 2021 sprejela Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati v četrtek 5. avgusta 2021.

  Odlok določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, in sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, izpolnjevanje pogoja PCT ugotovi z aplikacijo, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

  Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z navedenimi odloki, se izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo.

  Odlok je potreben za izvajanje odlokov, v katerih je določeno izpolnjevanje pogoja PCT, kar pomeni, da so zbiranja za ljudi, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, prepovedana, oziroma je zanje prepovedan promet posameznih vrst blaga in izdelkov. V prvem odstavku 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih pa je določeno, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi; odlok se izdaja tudi za izvrševanje te določbe.

  Aplikacija z odčitavanjem kode QR uporabniku posreduje podatek o izpolnjevanju pogoja PCT, pri čemer iz podatka ne sme biti razvidno, katerega od pogojev PCT izpolnjuje oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, ker to ni upoštevno za doseganje zasledovanega namena. Odčita se tudi osebno ime in letnica rojstva osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, kar je nujno zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga je predložila. Aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave navedenih osebnih podatkov in se ne sme povezovati z nobeno zbirko podatkov.

  Hkrati je Vlada do 15.8.2021 podaljšala veljavnost nekaterih drugih odlokov izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, med drugim tudi Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 122/21 in 124/21). Na podlagi omenjenega odloka sicer za dejavnosti, ki jih pretežno izvajate člani ZPN (predvsem nepremičninsko posredovanje in upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi), ne veljajo posebne omejitve. Še posebej ne velja obveznost testiranja zaposlenih, ki je za nepremičninske posrednike veljala v spomladanskem valu epidemije.

  Posebej pa opozarjamo na določbo 4. člena omenjenega odloka, ki velja za vse ponujanje in prodajanje blaga in storitev v Republiki Sloveniji. Na podlagi navedene določbe je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

  • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
  • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
  • uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
  • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
  Nošenje mask obenem ni obvezno za potrošnike, ki izpolnjujejo pogoje PCT, kar pa je potrebno preverjati pred vstopom potrošnika v prostor, kjer se ponujajo ali prodajajo blago oziroma storitve. 

  Za dodatna pojasnila smo članom v strokovni službi ZPN na voljo tudi v počitniškem času.

  Fotogalerija