Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Ministrstvo za infrastrukturo še naprej podpira diskriminacijo potrošnikov pri nabavi energentov, sporočilo za javnost

  SPOROČILO ZA JAVNOST

  Ministrstvo za infrastrukturo še naprej podpira diskriminacijo potrošnikov pri nabavi energentov

  V Združenju upravnikov nepremičnin z velikim presenečenjem sprejemamo dodatna pojasnila Ministrstva za infrastrukturo glede plinskega trga in skupnih kurilnic z dne 21.1.2022. Iz teh pojasnil namreč izhaja, da diskriminacija velikega dela potrošnikov v Sloveniji pri nabavi energentov (električne energije in zemeljskega plina) ni slučajna, ampak gre za sistemsko težavo, ki jo država očitno ne zna ali noče odpraviti.

  Ministrstvo tako v pojasnilu podrobneje pojasnjuje značilnosti evropskega energetskega trga in posledično visokih cen energentov, pri čemer skuša državo in dobavitelje povsem razbremeniti kakršnekoli odgovornosti za različno obravnavo potrošnikov in neupoštevanje veljavne zakonodaje, odgovornost za visoke cene energentov pa v celoti preložiti na upravnike, ki si že mesece prizadevajo za spoštovanje predpisov in enakopravno obravnavo potrošnikov.

  V pojasnilu ministrstvo povsem spregleda dejstvo, da temeljni problem pri oskrbi skupnih kurilnic večstanovanjskih stavb niso visoke cene energentov kot take, ampak diskriminacija potrošnikov glede na to ali energente dobavljajo posamično ali v skupini. V veljavni zakonodaji ni nobene podlage za takšno diskriminacijo potrošnikov. Tudi obseg porabe energentov, na katerega se sklicuje ministrstvo, je zgolj kriterij za razlikovanje med velikimi in malimi poslovnimi odjemalci, medtem ko je, v skladu z določbami Zakona o oskrbi z električno energijo in Zakona o oskrbi s plini, za opredelitev gospodinjskih odjemalcev edini kriterij namen uporabe energenta.

  Pomenljivo je, da je takšno stališče praktično v celoti zastopala tudi Agencija za energijo, in sicer vse dokler ni ministrstvo enostransko poseglo v stališča agencije in se postavilo na povsem nasprotno stran.

  Ključno vprašanje torej ostaja zakaj lahko dobavitelji določenim potrošnikom zavrnejo dobavo zemeljskega plina ali elektrike po javno objavljenih cenikih, čeravno za to ne navedejo nobene pravne podlage. Ker istočasno drugim potrošnikom te energente nemoteno dobavljajo, je očitno, da nabavljenih količin energentov še niso izčrpali, zato je ta argument brezpredmeten.

  Na Združenju upravnikov nepremičnin smo se na agencijo in ministrstvo obrnili, ker smo bili prepričani, da je njihov osnovni namen zaščita potrošnikov pred samovoljo dobaviteljev, a smo se očitno motili, saj se je ministrstvo, s tem pa tudi agencija, nekritično postavilo na stran slednjih in jim v celoti prepustilo presojo o načinu in pogojih dobave energentov dobršnemu delu prebivalstva.

  S pozivom za pomoč smo se v tej situaciji obrnili tudi na Zvezo potrošnikov, od katere pa očitno sodelovanja ne moremo pričakovati. Tako smo vse bolj pod vtisom, da upravniki v tej zadevi ostajajo osamljeni borci za pravice potrošnikov. Ne glede na to, bomo v združenju nadaljevali s prizadevanjem za spoštovanje veljavne zakonodaje. Najprej seveda po izvensodni poti, vse bolj pa kaže, da bo etažnim lastnikom in upravnikom na koncu ostala le sodna pot. Tej smo se na vsak način skušali izogniti, saj pomeni, da bo pravici zadoščeno s precejšnjim časovnim zamikom. Bo pa žal očitno to edina preostala možnost, zato bomo našim članom in etažnim lastnikom v tej smeri pomagali po svojih najboljših močeh. Še vedno tudi upamo, da bodo potrebo po zaščiti potrošnikov prepoznali tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije in se nam v tem boju pridružili.

   
  Boštjan Udovič
   Direktor ZPN
                                                                                                                                                   mag. Ksenija Virant Radminič
          Predsednica ZUN

   

  Sporočilo za javnost 24012022>>

  Stališče družbe Zarja d.o.o. Novo mesto>>

   

  Fotogalerija