Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

  Konec leta se je skupna pogajalska skupina ZPN, Združenja delodajalcev Slovenije in Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami pogodila o spremembah Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

  Nova tarifna priloga je bila podpisana v začetku januarja, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 7. z dne 20.01.2023, medtem ko se uporablja že od 1.1.2023 naprej. Vse zavezance zato opozarjamo, da morajo novo tarifno prilogo upoštevati že pri izplačilu plač za mesec januar.

  Pobudo za tokratno spremembo tarifne priloge je dala sindikalna stran, in sicer predvsem zaradi visoke inflacije oziroma rasti življenjskih stroškov.

  Tokratne spremembe tarifne priloge tako zajemajo:
  - povišanje najnižjih osnovnih plač (1. točka TP) za 6% in
  - spremembo besedila 3. točke TP, na podlagi katere bo v bodoče še bolj jasno in nedvoumno, da se zneski povračil stroškov prehrane med delom po Tarifni prilogi neposredno usklajujejo z zneski iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

   

  V vsakem primeru pa smo v Strokovni službi ZPN in Pravni službi GZS članom ZPN na voljo tudi za dodatna pojasnila glede nove vsebine kolektivne pogodbe oziroma tarifne priloge.

  Fotogalerija

   

  Arhivi