Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  ZVOP-2 in GDPR za upravnike in posrednike

  New message 11

   

  ZVOP-2 in GDPR

  startup

  za upravnike večstanovanjskih stavb in

  posrednike v prometu z nepremičninami

  Organiziramo izobraževalni seminar

  Z uveljavitvijo ZVOP-2 bomo morali ponovno preveriti svoje dejavnosti glede varstva osebnih podatkov. 

  Na predavanju bomo pregledali postopkovne novosti, ki jih prinaša ZVOP-2 in skupaj preleteli vsebino vzorcev pravilnikov in aktov, ki jih že imate oz. smo vam jih že posredovali. 

  za člane ZPN 

  70,00€+DDV

  za drugega in naslednje udeležence le 50,00€ 

  za ostale udeležence

  130,00€+DDV

  za drugega in naslednje udeležence le 100,00€ 

  04. april 2023

  V Ljubljani in preko Zoom

  DONE

  Na predavanju si bomo ogledali:

  1. Osnove varstva osebnih podatkov 

  2. Praktični pristop k zagotovitvi skladnosti procesov varstva osebnih podatkov
   a.    Poznavanje pravnih podlag po GDPR
   b.    Pravice posameznika in njihovo zagotavljanje
   c.    Tehnične in organizacijske rešitve za primerno zavarovanje osebnih podatkov

  3. Izzivi novih/prenovljenih področij ZVOP-2
   a.    Dnevniki obdelav
   b.    Posebne obdelave
   c.    Videonadzor
   d.    Kontrola dostopa v uradne in službene prostore ali večstanovanjske objekte
   e.    Biometrija

  4. Pregled napak, ki jih zaznavamo pri obdelavi osebnih podatkov

  5. Postopke in upravne procesne določbe ZVOP-2:
   a)    Postopek uveljavljanja pravic posameznikov pred upravljavcem in obdelovalcem kot novost, ki jo prinaša ZVOP-2
   b)    Splošno sodno varstvo pravic posameznika v sklopu upravnega spora in uveljavljanja odškodninske odgovornosti
   c)    Posebnosti postopkov pred nadzornim organom

  6. Kazni in sankcije:
   a)    Prekrškovni postopek in prekrški
   b)    Odmerjanje sankcij in izrek globe
   c)    Kolizija med GDPR in ZVOP-2 

  7. Pregled vzorcev pravilnikov in aktov

  Heart

  Vsi udeleženci prejmejo vzorce dokumentov

  Prijavnica >>

  Prijave, odjave in informacije

  Prosimo vas, da se prijavite se s spletno prijavnico.

  Glede na to, da bomo izobraževalni seminar izvedli v t.i. hibridni obliki, v živo v prostorih GZS in spletno preko aplikacije Zoom vas prosimo, da v prijavnici označite način udeležbe.

  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 31.03.2023 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060.

  Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo pred dogodkom, na e-naslov posredovali vzorce dokumentov.

  Izobraževalni seminar bomo izvedli le v primeru, da bomo do 22.3.2023 prejeli zadostno število prijav.

  Odjave
  Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz. neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.

  Informacije

  Za vsa vprašanja smo vam na voljo na Zbornici za poslovanje z nepremičninami: tel. 01 58 98 240, ali e-pošta: zpn@gzs.si.

  Predavatelja

  Manca Trček je leta 2009 zaključila diplomski študij na Pravni Fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. Po zaključku študija je svojo kariero začela v gospodarstvu, kjer se je v skoraj 5 letih dela seznanila z več pravnimi področji in s tem pridobila širino znanj. Leta 2012 je opravila državni pravniški izpit in se nato decembra 2014 zaposlila v odvetništvu, pri odvetniku Mihi Kuniču, najprej kot odvetniška kandidatka, nato pa spomladi 2016 kot odvetnica. V odvetništvu deluje predvsem na področju kazenskega, prekrškovnega, civilnega, gospodarskega in kazenskega prava, v okviru teh področij zastopa stranke pred sodišči in drugimi organi. Od aprila 2020 nadaljuje svojo poklicno pot kot odvetnica v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., sedaj tudi kot partnerica, kjer se poleg prej navedenih področij ukvarja tudi s pravom varstva osebnih podatkov, pri čemer strankam s tega področja svetuje in jih zastopa pred organi.

  Predavateljica: Manca Trček, odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.

  Primož Govekar je certificiran strokovnjak za informacijsko varnost in varovanje osebnih podatkov s poznavanjem procesov in vodenja ekip, odličnim poznavanjem vodenja projektov v IKT, vodenja IKT ter izkušnjami v mednarodnih okoljih.

  Primoževe izkušnje na področju informacijskih tehnologij segajo še v leta luknjanih kartic, za seboj ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja ekip, projektov in informacijske varnosti, na področju obdelave osebnih podatkov pa beleži javne objave svojih člankov že pred več kot desetimi leti. Je presojevalec za ISO 27001 in diplomant prve generacije dodatne poklicne kvalifikacije za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov. Njegov fokus je iskanje praktičnih in skladnih rešitev na področju varstva osebnih podatkov in varovanja informacij.

  Idea

  Kotizacija za drugega in naslednje udeležence iz istega podjetja je le 50,00€ (člana ZPN) in 100,00€ za ostale udeležence.

  Fotogalerija