Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

  Kemikalije so ključnega pomena za sodoben način življenja in proizvodnje – od pesticidov, s katerimi povečujemo obseg proizvodnje hrane, do zdravil, s katerimi zdravimo bolezni, in čistilnih izdelkov, s katerimi si pomagamo pri vzpostavljanju boljših higienskih razmer. Kemikalije so ključnega pomena za zdravo življenje in moderno udobje. Hkrati pa so kemikalije tudi kritični del številnih proizvodnih procesov. Proizvodnja in uporaba kemikalij je eden izmed največjih izzivov za varnost in zdravje pri delu v svetovnem merilu. Nekatere kemikalije lahko zaradi svojih lastnosti – kot so, na primer, rakotvornost, mutagenost, vnetljivost – povzročajo vrsto negativnih učinkov na zdravje  delavcev, da nevarnosti za okolje niti ne omenjamo. Številni požari, eksplozije, zastrupitve in druge nezgode pri delu so posledica neustreznega nadzora nad njihovimi fizikalnimi lastnostmi.

  Kot veste, bo Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) aprila prihodnje leto pričela z izvajanjem nove evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Cilji kampanje bodo:

  - ozaveščati o pomembnosti varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi;

  - spodbujati ocenjevanje tveganja z zagotavljanjem informacij o praktičnih orodjih in ustvarjanjem priložnosti za izmenjavo dobrih praks;

  - ozaveščati o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem pri delu;

  - nameniti posebno pozornost skupinam delavcev, ki so izpostavljene višjim ravnem tveganja;

  - izboljšati poznavanje ustrezne zakonodaje EU in opozarjanje na razvoj politik.

  V okviru kampanje bosta potekali tudi nacionalno in evropsko tekmovanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu. Cilj priznanj za dobro prakso Zdravo delovno okolje 2018–2019 je opozoriti na vodilne primere organizacij, ki aktivno obvladujejo tveganja zaradi nevarnih kemičnih snovi na delovnem mestu. Iskali bomo primere, ki izkazujejo celovit pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter resnične izboljšave pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi, ki zagotavljajo varne in zdrave delovne razmere.

  Gospa dr. Anja Kopač Mrak, ministrica bo januarja 2018 imenovala Komisijo za ocenjevanje kandidatov za nacionalno priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«, ki bo zadolžena za zbiranje prijav, izvedbo ogledov in ocenjevanje prijavljenih primerov dobre prakse na podlagi kriterijev, ki jih je določila EU-OSHA. Člane komisije bo ministrica izbrala izmed ekspertov, ki jih bodo predlagali člani Nacionalne mreže EU-OSHA.

  Delo komisije bo organiziral njen predsednik. Predvidoma se bo komisija sestala na dveh sejah, ki bosta potekali v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28, Ljubljana. Po potrebi pa bodo sklicane tudi korespondenčne seje. Komisija bo poleg tega opravila oglede primerov dobre prakse v organizacijah, ki se bodo prijavile na tekmovanje. MDDSZ zaradi varčevalnih ukrepov članom komisije ne more izplačati niti sejnin niti povrniti potnih stroškov. Slovesna podelitev nacionalnih priznanj za dobro prakso bo predvidoma v prvi polovici leta 2019. Prejemnik nacionalnega priznanja se bo uvrstil na evropsko tekmovanje.

  O izvajanju omenjene 2-letne kampanje na nacionalni ravni se bomo pogovorili na naslednjem sestanku Nacionalne mreže EU-OSHA, ki ga bomo sklicali v januarju 2018. Vabilo in dnevni red sestanka vam bomo posredovali pravočasno. 

  Obenem vas vljudno vabimo, da predlagate kandidate za člane Komisije za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«. V nadaljevanju je priložen obrazec, ki ga je potrebno vrniti MDDSZ najkasneje do petka, 5. januarja 2018.


  OBRAZEC>>

  Fotogalerija