Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Mag. Milan Torkar

   

  Mag. Milan Torkar, sodni izvedenec in ocenjevalec vrednosti nepremičnin in podjetij.  Je eden redkih veščakov v Sloveniji, ki je tako ocenjevalec vrednosti nepremičnin, strojev in opreme kot ocenjevalec vrednosti podjetij. Poleg tega je bil/je  stalni podjetniški svetovalec v nekaj največjih slovenskih podjetij z izkušnjami doma v tujini.

  Je soavtor knjige Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, 2003, izdane pri Slovenskem inštitutu za revizijo, v letu 2007 je izšel tudi ponatis Vrednost nepremičninskih pravic. Predava na Centru za poslovno usposabljanje pri GZS, Gea College, v družbi Monotro d.o.o. za izobraževanje in dopolnilno izobraževanje nepremičninskih posrednikov. V svoji več kot 22 letni praksi na tem poodročju -ob predhodnem delu na vodilnih mestih v prozvodnem podjetju -  si je pridobil neprecenljive izkušnje v ocenjevanju stvarnega premoženja in podjetij, pri čemer se je v zadnjih letih osredotočil v precejšnji meri tudi  na hotele, v Sloveniji in zunaj.

  Mag.Milan Torkar je član strokovne komisije za vrednotenje pri GURS, ki jo je imenoval Minister za okolje in prostor. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti – za podjetja, za nepremičnine, za stroje in opremo. Slovenski inštitut za revizijo, 1994-2015; tu tudi 13 let predavatelj za ocenjevalce vrednosti  nepremičnin, podjetij, računovodij. Cca 22 let poslovnega svetovanja,  vrednotenja podjetij in ostalega premoženja, večje:  cca 100 podjetij, preko 200 izdelkov (svetovanja, vrednotenja), stalni podjetniški svetovalec v nekaj večjih podjetjih.

  Ostalo, drugo:
  Sodni cenilec in izvedenec – ekonomska smer, podjetja, nepremičnine, stroji in oprema. Glavna izvedeništva, večji sodni  primeri,  vezano pretežno  na korporativno upravljanje in vrednost premoženja.
  Član in predsednik  nadzornih svetov proizvodnih podjetij.
  Predavatelj za področja: ekonomika trga, investiranje in nepremičninske finance, vrednotenje premoženja.
  Državni izpitni center – usposabljanje za NPK, nepremičninski posredniki, član državne  izpitne komisije
  Objave v časniku Delo na gospodarski strani, na temo vrednost premoženja,  sobotne priloge,  (2015-2017)
  Član sveta Posoškega razvojnega centra občine  Tolmin., član sveta pri MPP,..
  Član sanacijskih teamov/prisilnih uprav podjetij, celostnih in delnih skrbnih pregledov podjetij, doma in zunaj.


  Fotogalerija