Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Zdravko Turk, mag. ekonomskih in poslovnih ved ter inž. gozdarstva

   

  Zdravko Turk je po izobrazbi mag. ekonomskih in poslovnih ved, ter inž. gozdarstva. Rojen je bil v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval v Vavti vasi (občina Straža), srednjo Gozdarsko tehniško šolo v Postojni. Gozdarstvo je študiral na Višji gozdarski šoli na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ekonomijo pa na Ekonomski Poslovni fakulteti v Mariboru in Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu. Je tudi imetnik licence za nepremičninsko posredovanje. Leta 2017 je pridobil licenco POOBLAŠČENEGA OCENJEVALCA VREDNOSTI NEPREMIČNIN.

  Zdravko Turk je bil 40 let zaposlen v gozdarstvu (GG Novo mesto in Zavod za gozdove R Slovenije). Delal je tudi kot nepremičninski posrednik  (poleg redne službe)  na Dolenjskem okoli 10 let. V samozaložbi je izdal tri knjige: Gozdarska politika Slovenije, Vrednotenje gozdov ter Lov in lovska pravica v Sloveniji, trenutno pa je v pripravi četrta knjiga z naslovom Kmetijska zemljišča in gozdovi Slovenije kot posest in ekonomski objekt skozi čas. Je delno upokojen, delno samostojni podjetnik.

   

  Fotogalerija