Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 4. seja Upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami

  Dne 24. marca 2016 so se člani Upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami sestali na 4. seji. V uvodu so ugotovili, da so bili sklepi z zadnje seje upravnega odbora večinoma realizirani. V zvezi s predlaganimi spremembami Stanovanjskega zakona je prišlo do ključne spremembe, saj je pristojno ministrstvo predlog zakona umaknilo, s čimer so bili cilji Zbornice za poslovanje z nepremičninami v celoti doseženi. V prihodnjem obdobju se bomo tako lahko posvetili celoviti spremembi veljavnega SZ-1, saj na ministrstvu obljubljajo, da bodo nemudoma pričeli s potrebnimi aktivnostmi. Pri pogajanjih za sklenitev nove kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami je bil ravno tako dosežen precejšen napredek. Usklajenih je skoraj 90% vsebine nove kolektivne pogodbe. Glede na to, da se mandat pogajalski skupini z 31. marcem letos izteka, je upravni odbor sprejel sklep o podaljšanju mandata članom obstoječe pogajalske skupine, vendar le do 15.6.2016.

  Predstavljeni so bili tudi rezultati ankete o zadovoljstvu članov, ki je potekala med 18.12.2015 in 15.01.2016.  Prejeli smo 29 izpolnjenih anket s pomočjo katerih lahko lažje načrtujemo bodoče aktivnosti ZPN, nekateri konkretni predlogi za izboljšanje delovanja so bili že upoštevani pri pripravi programa dela za mandatno obdobje. V bodoče bomo anketiranje izvajali redno in s tem preverjali zadovoljstvo članov z delom ZPN in pridobivali njihove predloge za izboljšave. Strokovna služba ZPN je nato članom upravnega odbora predstavila še ostale aktivnosti v prvem četrtletju, med katerimi so tudi prizadevanja za izterjavo zapadlih terjatev, ki že dajejo konkretne rezultate.

  V nadaljevanju so člani upravnega odbora sprejeli Poročilo o delu ZPN v letu 2015 in potrdili Finančno poročilo ZPN za leto 2015. Člani so ugotovili, da so rezultati poslovanja v letu 2015 spodbudni, bo pa potrebno v prihodnjem obdobju veliko energije vložiti v pridobivanje novih članov, saj je članarina glavni vir za financiranje delovanja ZPN.

  Najpomembnejša točka 4. seje UO ZPN pa je bil sprejem Programa dela ZPN za obdobje 2016-2019. V dogovoru z upravnim odborom je namreč strokovna služba ob upoštevanju rezultatov že omenjene ankete pripravila razvojni dokument ZPN, ki vključuje najpomembnejše naloge v prihodnjem obdobju in izvedbeni načrt njihove realizacije. S pomočjo sprejetega dokumenta bo v bodoče delovanje ZPN še bolj transparentno, hkrati pa bodo člani lažje sledili izvajanju nalog in ocenjevali uspešnost ZPN. Člani upravnega odbora so v razpravi pohvalili pripravljeno gradivo in ugotovili, da je program dela živ dokument, ki ga bomo skozi celotno obdobje lahko še dopolnjevali v skladu z aktualnimi potrebami panoge in članov.

  V zaključku seje je upravni odbor obravnaval še poročilo o 26. posvetu Poslovanje z nepremičninami in načrte za izvedbo 27. posveta v novembru 2016. Ob tem je upravni odbor podprl načrte strokovne službe za določene spremembe v organizaciji posveta, ki bodo omogočale še večjo udeležbo, s tem pa tudi večjo težo posveta v strokovni javnosti in še boljši finančni rezultat. 


   

  Fotogalerija