Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 9-2016 Upravni odbor ZUN se je sestal na 2. seji

  V četrtek 17.3.2016 so se člani upravnega odbora sestali na 2. seji tekočega mandata, na kateri so obravnavali 9 točk dnevnega reda. Med drugim so razpravljali o predvidenih spremembah Stanovanjskega zakona, o predlogu Zakona o dimnikarskih storitvah, spremembah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, certifikatu Zaupanja vreden upravnik, vzpostavitvi mediacijske skupine in o izvedbi izobraževalne delavnice za upravnike.

  Med pomembnejšimi sklepi lahko izpostavimo odločitev, da bo upravni odbor ZUN imenoval posebno strokovno skupino, ki bo pripravila predlog novega Zakona o upravljanju večlastniških objektov. Združenje upravnikov nepremičnin si namreč prizadeva, da bi v okviru sprememb obstoječega Stanovanjskega zakona (SZ-1) prišlo do izločitve določb  o upravljanju iz navedenega zakona in sprejetja posebnega zakona. Na ta način bi namreč ustrezno uredili tudi upravljanje poslovnih objektov, ki je sedaj izjemno pomanjkljivo urejeno.

  Člani upravnega odbora so sprejeli tudi načelna stališča glede predloga Zakona o dimnikarskih storitvah, ki je v javni obravnavi. Strokovna služba ZPN je nato ta stališča v predvidenem roku posredovala Ministrstvu za okolje in prostor. V nadaljevanju so se člani seznanili tudi z ugotovitvami stroke s strokovnega posveta Delitev stroškov toplote in ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb, ki ga je ZUN v prostorih GZS organiziral 17. februarja letos. S predstavniki pristojnega ministrstva je bilo dogovorjeno, da bomo na Zbornici za poslovanje z nepremičninami na podlagi stališč izraženih na posvetu pripravili predloge za spremembo pravilnika, ki jih bo ministrstvo skušalo realizirati po koncu tekoče kurilne sezone.

  Upravni odbor je v nadaljevanju seje strokovno službo ZPN zadolžil, da do naslednje seje pripravi strokovne podlage za uvedbo certifikata Zaupanja vreden upravnik, s pomočjo katerega bomo skušali v panogi vzpostaviti kvalitativno razlikovanje med posameznimi izvajalci glede na vnaprej določene kriterije, ki jih bo z ustreznim pravilnikom določil Zbor članov ZUN. Člani upravnega odbora so govorili še o vzpostavitvi mediacijske skupine katere naloga bi bila mirno reševanje potencialnih sporov med posameznimi upravniki. Nazadnje pa so se člani dogovorili še o izvedbi izobraževalne delavnice za upravnike, na kateri bi posebej osvetlili nekatera tehnična vprašanja povezana z upravljanjem nepremičnin. Izobraževanje bo predvidoma izvedeno v mesecu maju in bo zajemalo vsebine, s katerimi se upravniki najpogosteje soočajo pri vsakdanjem delu.

  Fotogalerija