Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


    Arhiv: ZOP - Nadaljujemo prizadevanja za enotno ureditev ocenjevanja vrednosti nepremičnin na trgu

    Združenje ocenjevalskih podjetij si že dolgo prizadeva, da bi na trgu za ocenjevanje vrednosti nepremičnin veljali enaki pogoji za vse. S tem namenom smo se predstavniki ZOP v sredo 20.4.2016 v prostorih Ministrstva za pravosodje sestali s predstavniki Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance. Na sestanku smo prisotne ponovno seznanili z našimi pričakovanji v zvezi z enotno ureditvijo področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki v celoti sledijo tudi ugotovitvam Računskega sodišča Republike Slovenije iz Revizijskega poročila št. 320-8/2012/108 z dne 10.3.2014.  To je namreč ugotovilo, da sodni cenilci pri nastopanju na trgu ne izpolnjujejo enakih pogojev kot ostali izvajalci storitev, predvsem pa ob tem niso pod ustreznim nadzorom državnega aparata in od Ministrstva za pravosodje zahtevalo, da navedeno neustreznost odpravi. Ministrstvo za pravosodje je sicer v letu 2015 z novelo Zakona o sodiščih (ZS-L) delno sledilo napotkom Računskega sodišča, vendar ne v celoti in ne na ustrezen način, tako da stanje ostaja skoraj nespremenjeno.

    V Združenju ocenjevalskih podjetij tako velike upe polagamo na predvideno novelo Zakona o revidiranju, s katerim bi rešitev lahko oblikovalo Ministrstvo za finance, zato smo se sestali s predstavniki obeh ministrstev in jih ponovno opozorili na počasnost izpolnjevanja zahtev Računskega sodišča ter pri njih preverili pripravljenost za dokončno ureditev problematike. Predstavniki obeh ministrstev so napovedali, da bo predlog novega Zakona o revidiranju objavljen v kratkem, zato bomo v strokovni službi ZPN pozorni na gradiva v vladni obravnavi in bomo tudi naše člane o novem predlogu nemudoma obvestili.

    Obenem člane Združenja ocenjevalskih podjetij ponovno pozivamo, da nam skladno z že izraženo prošnjo posredujete morebitne ....

    Fotogalerija