Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Odgovor Vlade RS Varuhu človekovih pravic glede omejevanja pristojnosti stanovanjske inšpekcije

  Vlada RS je sprejela dodaten odgovor na zahtevo Varuha človekovih pravic RS, in sicer glede problematike omejevanja pristojnosti stanovanjske inšpekcije.

   

  Varuh človekovih pravic je na vlado naslovil zahtevo za dodatna pojasnila glede pristojnosti in ukrepanja stanovanjske inšpekcije, v kateri je opozoril, da bi morala ta ukrepati v vseh primerih, ko ugotovi, da gre za neustrezno vzdrževanje stanovanja oz. večstanovanjske stavbe, ne glede na vrsto lastnine in ne glede na to, ali je stavba v etažni lastnini ali pa je vpisana v kataster.

   

  V odgovoru vlada pojasnjuje, da imajo pristojni stanovanjski inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) v Stanovanjskem zakonu podlago, da vršijo inšpekcijski nadzor tudi nad večstanovanjskimi stavbami na katerih etažna lastnina ni vzpostavljena. V primerih tistih večstanovanjskih stavb na katerih etažna lastnina ni vzpostavljena pa je inšpekcijski zavezanec dejanski lastnik stanovanja.

  Za javni interes na stanovanjskem področju se namreč šteje zlasti zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba in zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb.

   

  Iz <http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6922&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1>

  Fotogalerija