Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 5. seja UO ZPN

  V torek 14. junija 2016 so se sestali člani UO ZPN. V skladu z dnevnim redom so obravnavali zapisnik 4. redne seje UO ZPN in poročilo o realizaciji sklepov.  V nadaljevanju so imenovali nadomestna člana UO ZPN, in sicer g.  Draga Potočnika, Komunala Murska Sobota d.o.o. in g. Benjamina Pačnika, Staninvest d.o.o.

  V nadaljevanju seje so se seznanili z aktivnostmi ZPN v drugem četrtletju letošnjega leta:  na zakonodajnem področju (stanovanjski zakon, zakon o nepremičninskem posredovanju, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o revidiranju, zakon o dimnikarskih storitvah), in na drugih področjih: zaključki posveta glede ocenjevanja vrednosti nepremičnin v postopkih razlastitev, priprava  certifikata »Zaupanja vreden upravnik«, modernizacija spletnih strani ZPN, priprava uvodnikov priloge dela Deloindom, širši kolegij GZS, sestanek ZOP s predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za pravosodje in  prijava zaradi izkrivljanja konkurence na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin s strani države, sodelovanjem s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije, izdajanje e-novic ZPN, izterjava zapadlih terjatev,  izvedbo rednih letnih zborov ZUN in ZDNP,  cenik oglaševanja, izobraževalna delavnica za upravnike ter sodelovanje na Stvarnopravnih dnevih. Med aktivnostmi GZS, o katerih tudi redno poročamo v rubriki GZS obvešča, pa omenjamo: Končno omejeno trajanje bančne garancije za odpravo napak, nižje trošarine, manj bremen pri okoljevarstvenih dovoljenjih in 5 pozitivnih signalov iz vlade . 

  Osrednja tema je bila namenjena zaključku pogajanj za sklenitev nove kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Z rezultati smo lahko zadovoljni. Trenutno potekajo še redakcijski popravki besedila, ki naj bi ga podpisali 9.9.2016 na  17. srečanju nepremičninskih organizacij v Velenju. 

  UO ZPN se je tudi seznanil s pripravami na 27. posvet poslovanje z nepremičninami in delom programskega odbora ter potrdil nekatere ukrepe v zvezi z organizacijo dogodka, ki bodo namenjeni povečanju števila udeležencev že tako največjega nepremičninskega dogodka pri nas. 

  Fotogalerija