Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


    Arhiv: Redni letni Zbor članov Združenja ocenjevalskih podjetij

    Člani Združenja ocenjevalskih podjetij so se v sredo 8. junija zbrali na rednem letnem Zboru članov. V okviru dnevnega reda so najprej sprejeli Poročilo o delu ZOP v letu 2015 in potrdili Program dela ZOP za leto 2016. V nadaljevanju so z namenom uskladitve mandatnih obdobij organov združenja z ZPN in ostalimi interesnimi združenji spremenili Pravila o organiziranosti in delovanju GZS-ZPN Združenja ocenejvalskih podjetij, posledično pa so še potrdili g. Boštjana Boha za predsednika združenja do izteka podaljšanega mandatnega obdobja.

    V okviru točke razno so člani razpravljali predvsem o ukrepih za povečanje članstva v združenju. Strokovna služba ZPN se je tako zavezala, da bo za gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost ocenjevanja vrednosti nepremičnin pa niso člani ZPN in ZOP pripravila posebno povabilo v članstvo, s katerim bomo poskušali povečati število članov združenja. V času ko se sprejema novi Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednosti bo namreč moč glasu Združenja ocenjevalskih podjetij še posebno pomembna.

    Fotogalerija