Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 6. seja UO ZPN, 22.09.2016

  6. seja UO ZPN

   

  Člani UO ZPN so se na 6. redni seji, v četrtek 22. septembra, najprej seznanili z aktivnostmi ZPN in GZS , ter finančnim poročilom o poslovanju ZPN za prvo polletje. 

  Člani so sprejeli dopolnitev Pravil o organiziranosti in delovanju ZPN, s katero so uredili postopek imenovanja nadomestnih članov organov ZPN. Z novim 39. členom so tako določili, da v primeru predčasnega prenehanja mandata člana Upravnega odbora ZPN zaradi spremembe delovnega področja ali iz drugih razlogov, določi novega člana gospodarski subjekt iz katerega je prihajal predstavnik, ki mu je prenehal mandat. Kadar gospodarski subjekt ni več člani ZPN, pa Upravni odbor ZPN člana nadomesti s kandidatom, ki se je na volitvah uvrstil tik za zadnjim še izvoljenim članom. Enak postopek velja tudi za organe posameznih interesnih združenj, razen, če ta v svojih pravilih določijo drugačnega. Prečiščena Pravila o organiziranosti in delovanju ZPN so objavljena na spletni strani ZPN.

  Največ pozornosti pa so člani upravnega odbora namenili pripravam na 27. posvet Poslovanje z nepremičninami. Programski odbor je tudi tokrat izbral zanimive in aktualne teme, posebno pozornost pa bomo v strokovni službi namenili še promociji dogodka in pa predstavitvi zaključkov posveta na dogodku PortorožpoPortorožu, ki bo 21 novembra v prostorih GZS v Ljubljani. V strokovni službi pričakujemo, da bomo z aktualnim programom, ki v veliki meri odraža tudi izjemno pestro dogajanje na zakonodajnem področju, in številnimi novostmi pri organizaciji posveta, pa tudi z organizacijo dogodka PortorožpoPorotorožu letos zagotovili še večje število udeležencev, s čimer bo že tako najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas še pridobil na veljavi. Več o posvetu si lahko preberete na spletni strani.

   

  Fotogalerija