Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami

  Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami

  • Plenarni del

  • Lastniška ali najemniška stanovanja
  • Upravljanje z etažno lastnino
  • Reforma prostora in nepremičninske evidence
  • Sekcija za upravljanje nepremičnin

  • Proces načrtovanja, gradnje,  vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe - BIM (Building information modeling)
  • Pristojnosti in možnosti upravnikov ter etažnih lastnikov v primerih reševanja problemov v večstanovanjskih stavbah
  • Nepravdni postopki po Stanovanjskem zakonu v praksi
  • Sekcija za promet z nepremičninami

  • Predlog novega ZNPosr
  • Legalizacija objektov skladno z novo gradbeno zakonodajo
  • Pogoji za delovanje slovenskih nepremičninskih posrednikov na hrvaškem trgu
  • Splošno in poklicno zavarovanje odgovornosti
  • Stanovanjska sekcija 

  • Analiza prijav na 17. razpis za neprofitna stanovanja
  • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev po 90. členu Stanovanjskega zakona
  • Aktivna in v mlade usmerjena stanovanjska politika občine Ajdovščina
  • Predstavitev ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih

  Fotogalerija