Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Odprto o stanovanjski problematiki pod častnim pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja

  Generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc je izpostavila izjemen pomen stanovanjske problematike, saj zmožnost živeti v primernem prebivališču vpliva na kakovost življenja. Nepremičnina je lahko naložba, torej eden od elementov premoženja. Vprašanje nepremičninskega trga in gradnje stanovanjskih objektov ima multiplikativne učinke na celotno gospodarstvo. Zato ukvarjanje s stanovanjsko problematiko ne more biti zgolj stvar trga, ampak tudi zdrave nacionalne politike. Spregovorila je o intenzivirani gradnji najemniških stanovanj in vprašanju politike najemnin.

  Predsednik Zbornice za poslovanje z nepremičninami mag. Franc Props je opozoril, da v  zadnjih 25 letih oskrba s stanovanji ne najde primernega prostora pri odločevalcih v delu, vezanem na politične programe. Vrzel med potrebami in razpoložljivimi najemniškimi stanovanji je nujno zapolniti.

  Prisotne je nagovoril tudi svetovalec predsednika Pahorja dr. France Arhar, ki je podprl prizadevanja stroke in poudaril, da imamo v Republiki Sloveniji od leta 2015 Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS in je treba poskrbeti le za implementacijo rešitev, ki jih predvideva. Ob tem je dodal, da bi bilo treba za zagotovitev potrebnih javnih najemnih stanovanj poleg zagotovitve trajnih virov financiranja v določenem delu izkoristiti tudi trenutne razmere na bančnih trgih, ki omogočajo izjemno ugodno zadolževanje.

  V nadaljevanju sta ključne težave pri stanovanjski oskrbi podrobneje predstavila Sašo Rink, predsednik upravnega odbora Združenja stanovanjskih skladov in direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ter dr. Andreja Cirman z Ekonomske fakultete v Ljubljani. V drugem delu dogodka so se razpravi pridružili tudi ostali udeleženci, ki jih je bilo preko 60.

  Člani Združenja stanovanjskih skladov so želeli predvolilno obdobje izkoristiti tudi za komunikacijo s predstavniki političnih strank kot bodočimi odločevalci o ključnih družbenih vprašanjih, a so bili nad udeležbo politike vidno razočarani. Kljub temu so prepričani, da lahko dialog ter častno pokroviteljstvo predsednika republike prispevata k boljšim zakonodajnim rešitvam v prihodnjem mandatu in k hitrejšemu uresničevanju zavez iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu.

  Po koncu razprave so se udeleženci strinjali, da je zaradi razrešitve izpostavljenih problemov na področju stanovanjske oskrbe nujno:

  • zagotoviti stabilen sistemski vir financiranja, ki bo izvajalcem stanovanjske politike omogočil učinkovito stanovanjsko oskrbo;
  • z uvedbo stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka, ki ju predvideva Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, preprečiti nadaljnje siromašenje obstoječega javnega stanovanjskega fonda;
  • vzpostaviti spodbudnejše okolje za krepitev zasebnega najemnega trga.

  Zaključki, ki jih bodo posredovali vsem političnim strankam, bodo lahko predstavljali dobro osnovo za najnujnejše ukrepe nove vlade, ki se bo oblikovala po letošnjih volitvah. Številni razpravljavci so namreč poudarili, da se čas za rešitev javnega najemnega trga izteka, saj temi ukrepi zamujamo že vsaj 10 leti.

  Boštjan Udovič
  Direktor ZPN

  Fotogalerija

   

  Arhivi