Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poraba sredstev rezervnega sklada

  Pred nekaj meseci smo bili s strani članice opozorjeni na stališče Ministrstva za okolje in prostor z dne 08.07.2019, iz katerega izhaja, da po mnenju ministrstva stroškov za izdelavo projektne dokumentacije in nadzora, ki so sestavni del stroškov energetske prenove, ni mogoče šteti med stroške, ki bi jih lahko plačali iz sredstev rezervnega sklada.

  Ker se s takšnim stališčem ne strinjamo, smo na ministrstvo 12.7.2019 naslovili dopis, s katerim smo jih zaprosili za ponovno preučitev navedenega vprašanja in spremembo njihovega stališča. Po našem mnenju gre namreč v primeru projektne dokumentacije za sestavni del investicije, ki obenem predstavlja precejšen strošek za etažne lastnike. Zato je neživljenjsko, da ti v ta namen ne bi smeli nameniti sredstev rezervnega sklada. Položaj je še bolj nevzdržen v primeru pridobivanja nepovratnih sredstev Eko sklada, saj so ta sredstva namenjena sofinanciranju celotne energetske obnove, vključno s pripravo projektne dokumentacije.

  Dne 26.9.2019 smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli odgovor, s katerim pa nismo zadovoljni, saj pri svojem stališču vztrajajo. Ne glede na to bomo z našimi prizadevanji za spremembo tega neživljenjskega naziranja nadaljevali. Prva priložnost bo že letošnji posvet poslovanje z nepremičninami, na katerem bomo v okviru sekcije za upravljanje nepremičnin govorili tudi o spodbudah Eko sklada.

  Zaradi pomembnosti problematike in ustrezne komunikacije z etažnimi lastniki pa smo celotno gradivo v zvezi s tem vprašanjem objavili tudi na spletnih straneh ZPN.

  Fotogalerija

   

  Arhivi