Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Arhiv: Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Državni zbor je na seji dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo predvidoma stopil v veljavo 29. marca 2020.

Arhiv: GZS vladi Republiki Slovenije poslala predloge ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusa

Arhiv: GZS vladi Republiki Slovenije poslala predloge ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusa

GZS je danes predsedniku Vlade RS Janeza Janšo, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter vodji posvetovalne skupine vlade posredovala nabor ukrepov za zagotavljanje finančne stabilnosti in likvidnosti, ukrepov na področju trga dela ter ukrepov za zagon gospodarstva. Razmere v slovenskem gospodarstvu se namreč izjemno zaostrujejo, kar GZS dnevno spremlja na panožnem in regijskem področju.

Arhiv: Potrdilo o obstoju višje sile

Arhiv: Potrdilo o obstoju višje sile

Gospodarska zbornica Slovenije članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.

Arhiv: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Arhiv: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Finančna uprava Republike Slovenije je dne 20. 3. 2020 predstavila ukrepe na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa, in sicer na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20. 3. 2020...

Arhiv: Vlada RS: Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Arhiv: Vlada RS: Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Vlada Republike Slovenije Vlada je na 5. dopisni seji z dne 17.3.2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil. S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020.

Arhiv: Dobre prakse: organizacija dela in covid19

Arhiv: Dobre prakse: organizacija dela in covid19

Kot smo vas že obveščali in kot ste že sami lahko razbrali iz medijskih objav, država sprejema interventne zakone. Z njimi bo skušala ublažiti gospodarske posledice koronavirusa. Na podlagi razpoložljivih informacij smo strnili nabor ukrepov, ki se jih podjetja kovinske industrije poslužujejo glede svojega poslovanja/ zaposlovanja...

Arhiv: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah

Arhiv: Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah

Na MDDSZ v zvezi s pojavom Koronavirus COVID-19 objavljamo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Delodajalci imajo v tem primeru možnost odrediti drugo vrsto in/ali kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, a le za čas trajanja izjemnih okoliščin. Na kaj morajo biti delodajalci pozorni pri tem, zlasti z vidika zagotavljanja ustreznega urejanja razmerja v odnosu z delavcem, je pojasnjeno v priloženi datoteki. Zapisana so tudi pojasnila glede splošne ureditve odrejanja dela na domu in drugega dela ter dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

Arhiv: Korona virus v Italiji, Avstrija zaprla meje, …

Arhiv: Korona virus v Italiji, Avstrija zaprla meje, …

Z zaskrbljenostjo spremljamo razmah korona virusnih obolenj, ki so se iz daljne Kitajske premaknila pred naša vrata. Skrbi nas prenos virusa preko blaga, ki bodisi prihaja iz Kitajske ali pa se pretovarja na področjih z visoko pojavnostjo teh obolenj. Na osnovi vprašanj kovinarjev, ki smo jih prejeli v petek ter na pobudo predsednika Upravnega odbora Združenja kovinske industrije, vsem pošiljamo odgovore na najbolj pogosta vprašanja o »korona virusu«, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje na svojem portalu.

Arhiv: Koronavirus vpliva na slovenske kovinarje?

Arhiv: Koronavirus vpliva na slovenske kovinarje?

Slovensko podjetje ima hčerinsko (proizvodno) družbo na Kitajskem, ki vsaj do druge dekade 2020 ne bo poslovala. Locirana je cca 700 kilometrov od Wuhana in oblasti so svojim prebivalcem omejila gibanje in promet, kot del preventivnih ukrepov grozeči epidemiji koronavirusnih obolenj. Navzlic govoricam, da bo Evropa »uničila vse proizvode, ki so prišli iz Kitajske«, smo iz virov blizu Evropske Komisije dobili neuradno informacijo, da (zaenkrat) velja, da je prenos virusa možen le z osebnim kontaktom, ne more pa trajno kontaminirati tehničnih izdelkov. Enako pravijo tudi predstavniki zvez kovinarskih podjetij iz Nemčije, Italije, Nizozemske in Španije.

Arhiv: Vabilo na po-novoletno strokovno srečanje - posvet kadrovikov iz podjetij, članov Združenja kemijske industrije in Združenja kovinske industrije

Vabimo vas na po-novoletno strokovno srečanje - posvet kadrovikov iz podjetij, članov Združenja kemijske industrije in Združenja kovinske industrije