Zbornica računovodskih servisov

Rezultat sestanka z Ministrstvom za finance in DURS na temo e-kartic davčnih zavezancev z dne 19.03.2012


Spoštovane članice in člani!

Z veseljem vas obveščamo, da je bil sestanek 19.03.2012 s predstavniki Ministrstva za finance, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki Davčne uprave RS, uspešen. Dosegli smo konkretne kratkoročne rešitve glede problematike e-kartic.

Dogovori z MF in DURS, ki bi jih radi dodatno izpostavili so:

  • DURS se je zavezal, da bo do 30. marca 2012 preučil možnost uvedbe skupnega elektronskega naslova za komunikacijo z računovodskimi servisi glede usklajevanja stanj.
     
  • Dodatno lahko do sredine aprila pričakujemo, da bodo na e-karticah vidni dogodki v breme in dobro, zneski bremenitev in plačil bodo ostali v enem znesku, datum zapadlosti plačil bo zadržal datum dejanskega plačila, obresti se bodo združevale po datumu zapadlosti. Na karticah se ne bodo prikazovali dokumenti CD in CR, opis knjižb se bo spremenil glede na tip dokumenta in pripravljena bodo otvoritvena stanja za leto 2012.

Hvala za vaša opozorila v zvezi s problematiko e-kartic.

V priloženem dokumentu se lahko podrobneje seznanite z vsemi sklepi tega sestanka.


Pripeti dokumenti

Avtor: MF